Flash over

Flashover is een explosieve verbranding van de in een ruimte aanwezige gassen.
Door brand ontstaan brandbare gassen en hierdoor wordt het zuurstofgehalte verminderd in een gesloten ruimte. Hierdoor daalt na een tijd de concentratie zuurstof tot onder de explosiegrens. De brandbare gassen ontvlammen dan niet. Stroomt er door bijvoorbeeld het openen van een deur, veel verse lucht binnen, wordt de concentratie zuurstof dusdanig dat de gassen wel verbranden. Er ontstaat dan zelfs een explosieve ontbranding.
Door deze explosieve ontbranding is de ontstane temperatuur in de gaswolken aan het plafond zo hoog dat alle brandbare materialen in de buurt en soms verder vlam kunnen vatten. Hierdoor zou een (nog) niet (totaal) brandende ruimte compleet in brand kunnen komen te staan.