Erfgrens

De erfgrens is de grens tussen twee percelen. Deze grens is erg belangrijk in het kader van brandpreventie. Zo strekt een brandcompartiment nooit over een erfgrens. Voor gebouwen op verschillende percelen wordt de WBDBO beschouwd tussen het te ontwikkelen gebouw en een spiegelsymmetrische projectie van dat gebouw op het ernaast gelegen perceel. Hierbij word het spiegelsymmetrische snijpunt op de erfgrens geplaatst.