Druppelgrootte watermist

Watermist systemen kunnen net als sprinklers afwijkende druppelgroottes hebben. Naarmate de systeemdruk groter wordt, worden de druppels kleiner. Men heeft de druppelgrootte verdeelt in drie klassen met een bepaalde bandbreedte:

  • Klasse 1 (hoge druk): < 0,2 mm
  • Klasse 2 (midden druk): > 0,2 - < 0,4 mm
  • Klasse 3 (lage druk: > 0,4 - < 1,0 mm