Computational fluid dynamics (CFD)

Computational fluid dynamics (CFD) is een methode die gebruik maakt van numerieke algoritmen om problemen met stromingen te analyseren en op te lossen. Door gebruik te maken van computers wordt het mogelijk met miljoenen berekeningen de interactie tussen vloeistoffen, gassen en complexe oppervlakten te simuleren. Door gebruik te maken van CFD kunnen verschillende problemen gesimuleerd en dus onderzocht worden, denk aan aerodynamica, brandsimulaties en klimaat.
Brandsimulaties door middel van CFD wordt toegepast op het moment dat men niet voldoet aan een eis uit het bouwbesluit of BBL. Met CFD kan een gelijkwaardig niveau van veiligheid worden aangetoond.