Brandweerpaneel

Het brandweerpaneel is een paneel waarop de brandweer kan zien waar de brand zich bevindt.  De brandweer heeft in geval van calamiteiten, een duidelijk en overzichtelijk beeld van de situatie.  Het brandweerpaneel kan als tekstpaneel of als geografisch paneel uitgevoerd worden. Dit is afhankelijk van de complexiteit van het gebouw. Het brandweerpaneel bevindt zich nabij de brandweeringang.