Brandweeringang

Een brandweeringang is een ingang die door de brandweer gebruikt wordt om een gebouw te betreden bij een brandmelding. Deze kan worden geopend met behulp van het bij de brandweer in gebruik zijnde sleutelbuis c.q. sleutelkluis systeem dan wel automatisch bij een brandmelding. Vaak is de brandweeringang ook voorzien van een flitslicht.