Brandsectie

De term brandsectie is een door brandverzekeraars gebruikte term voor een deel van een object dat op grond van brandbeveiligingsvoorzieningen als afzonderlijk deel beschouwd kan worden.

Twee gesprinklerde ruimtes die door een brandwerende scheidingsmuur van elkaar gescheiden zijn. De brandwerendheid van de brandscheiding dient een brandwerendheid te bezitten van minimaal twee maal de vereiste sprinkler sproeitijd (bijv. 2 x 60 minuten).