Brandscheiding

Een brandscheiding is een passieve veiligheidsmaatregel met als doel uitbreiding van brand te voorkomen. Door het aanbrengen van een brandscheiding wordt een gebouw opgedeeld in brandcompartimenten.
Een brandscheiding kan zijn een dak, vloer, buitenwand of binnenmuur, maar ook een beweegbare afsluiting zoals een deur of raam.

Het belang van brandscheidingen en brandcompartimenteringen mag niet worden onderschat. Vaak zijn de sparingen en doorvoeringen in brandcompartimenteringswanden niet of onvoldoende afgedicht wat bij calamiteiten rampzalige gevolgen kan hebben.
De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor de risico's en deze kunnen aanzienlijk zijn in geval van een calamiteit.