Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie is een alarmsysteem gericht op het detecteren van brand en het initiëren van passende actie. De installatie dient zodanig ingericht te zijn dat een brand in een zo vroeg mogelijk stadium gedetecteerd wordt, er alarm geslagen kan worden en dat de brand gemeld wordt bij bedrijfshulpverleners en brandweer.

De range aan brandmeldinstallaties kan in drie categorieën verdeeld worden:

  • Een installatie van handbrandmelders. Deze installaties detecteren niet automatisch een brand en moeten geactiveerd worden door een druk op de knop.
  • Brandmeldinstallaties met een gedeeltelijke bewaking. Deze installaties bestaan voor een deel uit handbrandmelders en automatische brandmelders in de vluchtwegen.
  • Brandmeldinstallaties met volledige bewaking. Deze installaties bewaken het totale complex met automatische brandmelders die al dan niet worden gecombineerd met handbrandmelders.

Afhankelijk van de ruimte die bewaakt moet worden en van de aard van de mogelijke calamiteit worden rookmelders (optische puntrookmelders en lijnmelders), hittemelders of vlammelders of een combinatie van deze typen ingezet.
Standaard wordt elke brandmeldinstallatie gecombineerd met een ontruimingsalarminstallatie. Deze installatie alarmeert intern met licht- of geluidsignalen (de zogenaamde slow whoop).