Brandklassen

Op brandblussers in Nederland staat via een pictogram aangegeven voor welke brandklasse de brandblusser is bedoeld. Dit is ter verduidelijking welke blusser kan worden ingezet.
De volgende brandklassen kunnen we nu in Nederland onderscheiden:

  • Brandklasse A - Vaste-stofbrand
  • Brandklasse B - Vloeistofbrand
  • Brandklasse C - Gasbrand
  • Brandklasse D - Metaalbrand
  • Brandklasse F - Frituurbrand