Branddriehoek of Brandcirkel

Voor het ontstaan van vuur zijn een drietal factoren nodig, de zogenaamde branddriehoek, ook wel brandcirkel genoemd. Ontbreekt één van deze drie factoren dan zal er geen vuur en dus geen brand ontstaan. De drie factoren zijn:

  • brandstof
  • zuurstof
  • temperatuur/ontstekingsenergie

Een uitgebreider model is de brandvijfhoek.