Brandblusser

Een brandblusser is een apparaat om het vuur van een kleine brand te doven.

Er bestaan verschillende soorten brandblussers:

Schuimblussers
Schuimblussers zijn zowel thuis als op vakantie prima geschikt voor het blussen van kleine branden veroorzaakt door vaste en vloeibare stoffen. Het voordeel van een schuimblusser is dat ze nauwelijks verdere schade veroorzaken en een langere blusduur hebben dan poederblussers.

Poederblussers
Poederblussers zijn geschikt voor de meeste branden in huis, maar ook voor het gebruik in bijvoorbeeld de auto, caravan, boot of vakantiehuisje. Een poederblusser is relatief goedkoop. Een ander voordeel is dat de poeder droog is, waardoor de bus niet kan gaan roesten. Het nadeel is echter dat de poeder kan gaan klonteren. Om dit te voorkomen dient de blusser af en toe gekeerd te worden. Het bluspoeder kan veel schade veroorzaken aan elektronische apparatuur en de poeder is moeilijk op de ruimen.

Kooldioxideblussers
Kooldioxideblussers kunt u gebruiken voor elektriciteitsbranden. Het voordeel van deze blusser is dat het geen reststoffen achterlaat en is daarom geschikt voor het blussen van elektronische apparatuur. Het nadeel is dat de blusser vooral in een kleine ruimte zorgt voor verstikkingsgevaar, omdat de CO2 de zuurstof verdrijft. Bovendien wordt het uiteinde van de koker zeer koud ( -80°C), zodat u derdegraads brandwonden kunt oplopen.

Brandslanghaspels
Brandslanghaspels hebben onbeperkt bluswater door de aansluiting op bijvoorbeeld het waterleidingnet. Het blussen met water kan grote nevenschade veroorzaken.