Brand

Brand is een vuur dat we niet meer onder controle hebben.
Voor het ontstaan van vuur zijn een drietal factoren nodig, de zogenaamde branddriehoek. Ontbreekt één van deze drie factoren dan zal er geen vuur en dus geen brand ontstaan. De drie factoren zijn:

  • brandstof
  • zuurstof
  • temperatuur/ontstekingsenergie