Bouwvergunning

Een bouwvergunning is een verouderd begrip. Voorheen had je een bouwvergunning nodig als je ging bouwen of verbouwen. Daarnaast kon je ook nog andere vergunningen nodig hebben zoals bijvoorbeeld een milieuvergunning, gebruiksvergunning of een kapvergunning. Sinds 1 oktober 2010 zijn deze losse vergunningen onderdeel geworden van de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning waaronder de verschillende aspecten bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu vallen.