Bouwbesluit

De regering wil dat een gebouw geen gevaar zal opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de Nederlandse overheid in het Bouwbesluit eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd.
Het  Bouwbesluit beschrijft bouwtechnische voorschriften waaraan alle gebouwen en overige bouwwerken in Nederland ten minste moeten voldoen. Het Bouwbesluit kent verschillende gebruiksfuncties zoals de logiesfunctie en industriefunctie. Elke gebruiksfunctie heeft in het bouwbesluit andere voorschriften, afgestemd op de gevaren van die gebruiksfunctie.

Het Bouwbesluit geldt voor zowel het bouwen als het in stand houden van alle gebouwen en bouwwerken. In sommige gevallen maakt het Bouwbesluit verschil in voorschriften voor nieuwe gebouwen en bouwwerken en voor bestaande bouw. In principe moeten alle nieuw te bouwen bouwwerken aan de nieuwbouweisen voldoen, maar ook als je gaat verbouwen moet je vaak voldoen aan de nieuwbouweisen. In sommige situaties kan uitzondering worden verleend tot niveau bestaande bouw of zelfs rechtens verkregen niveau.