Bedrijfshulpverlening

Bij ongewenste gebeurtenissen of calamiteiten die de veiligheid en/of gezondheid van de aanwezige personen bedreigen, zal door de Bedrijfshulpverlening hulp worden verleend. Een bedrijf moet de aanwezige werknemers en bezoekers kunnen opvangen en verzorgen. Om die reden moet in een bedrijf de bedrijfshulpverlening (BHV) geregeld zijn, afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf. De algemene aanwijzingen hiervoor zijn terug te vinden in de Arbeidsomstandighedenwet. Het aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers) is mede afhankelijk van het aantal medewerkers, het gemiddelde aantal bezoekers en de risico's binnen het bedrijf.

Calamiteitenplan
In een bedrijf dient een calamiteitenplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig te zijn. In dit plan zijn onder andere de procedures, afspraken, taken en bevoegdheden geregeld. Het ontruimingsplan kan deel uitmaken van het calamiteitenplan.