Automatische suppletie

Gegarandeerde continue toevoer van water naar de watervoorraadtank, ten behoeve van bijvullen wanneer de waterstand (tank) onder een bepaald niveau komt. Bij het bereiken van het maximaal niveau in de tank sluit de watertoevoer.