Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is de uitwerking van een besluit van onze regering, waarin de wet wat verder is uitgewerkt. Een AMvB wordt zelfstandig gemaakt, zonder dat de eerste kamer hierover meebeslist.

Verdere uitwerking wet
In een AMvB is een wet van de tweede kamer uitgewerkt. In een wet worden zaken niet tot in detail uitgewerkt. Dat wordt doormiddel van een AMvB specifieker uitgewerkt in een besluit. Een voorbeeld hiervan is de woningwet met daaronder de AMvB het Bouwbesluit. Omdat de Eerste en Tweede Kamer geen AMvB’s beoordelen, is het een erg snel middel om wetgeving op te zetten.

Traject AMvB
Van ontwerp-AMvB naar AMvB wordt het volgende traject doorlopen:

  • ambtelijke voorbereiding op het ministerie
  • behandeling in ministerraad
  • advies door de van Raad van State
  • publicatie in het Staatsblad
  • de wet gaat in

Verschil ministeriële regeling en AmvB
Zowel een ministeriële regeling als een AMvB zijn versnelde vormen van wetgeving. Ze hoeven niet langs de Eerste en Tweede Kamer. Er zijn echter verschillen:

  • Een ministeriële regeling is vaak een verdere uitwerking van een AMvB.
  • Een ministeriële regeling is sneller in te voeren dan een AMvB omdat een AMvB in de ministerraad wordt besproken en advies van de Raad van State nodig heeft. Een ministeriële regeling heeft dit niet nodig.
  • De publicatie van een ministeriële regeling staat in de Staatscourant en een AMvB in het Staatsblad.