Alarmklep

Klep die automatisch opent na drukverlies in het leidingnet boven de alarmklep. Bij het openen wordt een elektrisch (alarm)signaal gegeven naar de sprinklermeldcentrale (SMC). De diameter van de klep aan de onderzijde is kleiner dan aan de bovenzijde. Dit om kans op het onnodig ‘doorslaan’ van de klep bij testen van de sprinklerinstallatie te verkleinen.