STAP

Een opleiding volgen bij Brandpreventie Academy – dat is ook met het STAP-budget mogelijk!

Op 18 september start het nieuwe aanvraagtijdvak voor STAP-budget. Helaas geldt dit
aanvraagtijdvak voor STAP-budget alleen voor OCW-erkende scholingen, aangeboden door OCW-erkende opleiders.

Dit betekent dat door deze tussentijdse wijziging alleen opleidingen en diploma’s die onder toezicht van de onderwijsinspectie staan, worden erkend door het ministerie van OCW. Het gaat hierbij om voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), MBO-, HBO- en WO- (Universitaire) opleidingen. Helaas is het daarom voor ons niet meer mogelijk onze opleidingen en masterclasses aan te bieden met de mogelijkheid van gebruikmaking van het STAP-budget.

Uiteraard houden wij nieuwe ontwikkelingen omtrent subsidie mogelijkheden voor opleidingen voor jou in de gaten. Wij zullen je via onze nieuwsbrief en LinkedIn op de hoogte houden van nieuwe kansen en mogelijkheden.