Risicogericht Toezichthouden Een boeiende, interactieve en praktijkgerichte 2-daagse training waarbij er aandacht is voor de wijze waarop het toezicht- en handhavingsbeleid op het gebied van brandveiligheid risicogericht kan worden ingericht.

In deze opleiding besteden we aandacht aan de toepassing van systeemtoezicht vanuit de BRZO systematiek (Besluit Risico’s Zware ongevallen) naar toezicht brandveiligheid. De afgelopen jaren is een risico gestuurd beleid geïntroduceerd. Dit brengt veranderingen met zich mee voor de werkwijze van inspectiediensten en voor de inrichting en organisaties van het werk door de toezichthouders. Met deze training krijg je inzichten op welke wijze toezicht- & handhavingsbeleid op het gebied van brandveiligheid risicogericht kan worden ingericht.

Voor wie

Deze opleiding is gericht op adviseurs risicobeheersing en bouwplantoetsers vanuit de overheid zoals bijvoorbeeld gemeenten, omgevingsdiensten en brandweer.

Niveau van de opleiding

De opleiding wordt op mbo+/hbo niveau gegeven.

Uitgebreide kennis van brandveiligheid is niet noodzakelijk.

Inhoud van de opleiding

De eerste dag van deze opleiding bestaat vooral uit theorie, waarin er uitleg wordt gegeven over risico’s, scenario’s, kansen en effecten.

 • Risicomanagementcyclus: waarvoor en door wie wordt dit gebruikt.
 • De hoofdlijnen van de zes stappen van de risicomanagementcyclus worden gesproken en er wordt uitleg gegeven over de doelstellingen van o.a. het beleid in relatie tot risicomanagementcyclus.
 • Er wordt aandacht besteed aan het proces wat daarbij hoort.
 • Er wordt kennis gemaakt en geoefend met diverse modellen en tools die kunnen worden toegepast binnen de zes stappen, zoals het denkraam, het kenmerkenschema, het cascademodel, het vlinderdasmodel, de Warr systematiek en de PDCA cyclus.
 • Door het behandelen van voorbeelden sluit de theorie goed aan bij de praktijk.

Op de tweede dag ga je de theorie in de praktijk brengen. Je maakt kennis met de wijze waarop toezicht- en handhavingsbeleid op het gebied van brandveiligheid op een risicogerichte manier kan worden ingericht.

Er is aandacht voor risicogericht toezicht en er wordt een doorkijk gegeven naar de toepassing van systeemtoezicht dat we kennen vanuit de BRZO systematiek (Besluit Risico’s Zware ongevallen) naar toezicht brandveiligheid.

 • Kaders van toezicht (Landelijke handhavingsstrategie werkt op basis van risico’s).
 • Handhavingsbeleid, sluitingsprotocol en sociaal plan opvang.
 • Risicogerichte afwegingsmethodiek inpassen in het handhavingsbeleid (afweging, gebouwsoort, wakend-slapend. zelfredzaam – niet zelfredzaam, bezettingsgraad, bekendheid-onbekendheid, complexiteit, etc.
 • Beoordeling van naleefgedrag. Inpassen in de risicomatrix op basis van de mate van overtreding versus het gedrag van de overtreder.
 • Casus risicogericht optreden (welke afwegingen kunnen worden gemaakt tijdens een constatering van “direct gevaar”.)
 • Van regelgericht naar systeemtoezicht (Gebruik van systematiek BRZO toezicht voor brandveiligheidstoezicht).

Thuisstudie

Naast het volgen van de lesdagen dien je rekening te houden met een studiebelasting van ongeveer 2 uur voor de 2e lesdag.

Wat kun je van ons verwachten

 • Onze cursisten omschrijven ons als persoonlijk, betrokken en professioneel.
 • Wij streven naar een interactie met onze cursisten. Betrokkenheid vergroot de inzichten die jij opdoet tijdens een lesdag. Jij gaat actief en doelgericht aan de slag met jouw ontwikkeling.
 • Betere ontwikkeling bereik je door de theorie te begrijpen. Door met praktijkcasussen aan de slag te gaan, leer je de theorie toe te passen in de praktijk.
 • Wij zijn innovatief en flexibel. Onze opleidingen en trainingsmaterialen worden constant verbeterd en verder ontwikkeld op basis van de nieuwe ontwikkelingen.
 • Tijdens de opleiding is het belangrijk dat je een optimaal energielevel behoudt. Met een goede en uitgebreide lunch, (gezonde) tussendoortjes en drinken gedurende de dag, dragen wij hier graag aan bij.
 • Je ontvangt van ons na afloop van de training of opleiding een bewijs van deelname.

Praktische informatie

Planning:
 • dinsdag 16 april 2024 - Utrecht
 • donderdag 25 april 2024
 • Toon lesdagen

Lestijden: 09.00 - 16.00

Prijs: € 1195

Docenten

Subsidie

Medewerkers die in loondienst zijn bij een bij WIJ-Techniek aangesloten bedrijf kunnen, voor alle opleidingen gegeven door Brandpreventie Academy, een subsidie aanvragen bij WIJ-Techniek.
Informeer bij WIJ-Techniek of je gebruik kunt maken van deze regeling.