Risicogericht Adviseren Een boeiende, interactieve en praktijkgerichte 2-daagse opleiding waarbij doelstellingen worden vertaald naar beheersmaatregelen.

De Omgevingswet vraagt een risicogerichte aanpak waarbij een integrale benadering van risico’s (vanuit verschillende vakgebieden) voorop staat. Dit vraagt een veranderproces in de benadering van risico’s. Het vraagt een bredere kijk naar complexe veiligheidsrisico’s en creatief meedenken met oplossingen voor veiligheid. De huidige wet- en regelgeving kan niet altijd de beoogde doelen voor veiligheid afdekken of loopt soms achter op nieuwe ontwikkelingen (de energietransitie bijvoorbeeld).

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die voor zijn werk over uitgebreide kennis van brandveiligheid moet beschikken, zoals adviseurs, engineers, toezichthouders, bouwplantoetsers, medewerkers van branddetectiebedrijven en medewerkers van gemeenten, brandweer, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten.

Opleidingsniveau

De opleiding wordt op mbo+/hbo niveau gegeven.

Benodigde voorkennis: goede kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen Bouwbesluit) door bijvoorbeeld een van de volgende opleidingen: Brandpreventiedeskundige 1, Opleiding Medewerker brandpreventie of Leergang Specialist brandpreventie (SBP).

Inhoud van de opleiding

De eerste dag van deze opleiding bestaat vooral uit theorie, waarin er uitleg wordt gegeven over risico’s, scenario’s, kansen en effecten.

 • Risicomanagementcyclus: waarvoor en door wie wordt dit gebruikt.
 • De hoofdlijnen van de zes stappen van de risicomanagementcyclus worden gesproken en er wordt uitleg gegeven over de doelstellingen van o.a. het beleid in relatie tot risicomanagementcyclus.
 • Er wordt aandacht besteed aan het proces wat daarbij hoort.
 • Er wordt kennis gemaakt en geoefend met diverse modellen en tools die kunnen worden toegepast binnen de zes stappen, zoals het denkraam, het kenmerkenschema, het cascademodel, het vlinderdasmodel, de Warr systematiek en de PDCA cyclus.
 • Door het behandelen van voorbeelden sluit de theorie goed aan bij de praktijk.

Op de tweede dag ga je de theorie in de praktijk brengen door samenwerking aan een opdracht. Met elkaar ga je aan de hand van een casus het risicomanagement op een project / object toepassen. De vertaalslag van beleid naar doelstelling komt aan bod, de risico’s worden beschreven en geclassificeerd en er worden realistische scenario’s beschreven. Als de beheermaatregelen beschreven zijn worden ze getoetst aan de doelstelling en kan beoordeeld gaan worden of het restrisico acceptabel is. Uiteraard wordt er ook aandacht geschonken aan het vastleggen en rapporteren van de bevindingen.

Deze praktijkgerichte en interactieve samenwerking stimuleert kennisuitwisseling.

Thuisstudie

Naast het volgen van de lesdagen dien je rekening te houden met een studiebelasting van ongeveer 2 uur voor de 2e lesdag.

Wat kun je van ons verwachten

 • Onze cursisten omschrijven ons als persoonlijk, betrokken en professioneel.
 • Wij streven naar een interactie met onze cursisten. Betrokkenheid vergroot de inzichten die jij opdoet tijdens een lesdag. Jij gaat actief en doelgericht aan de slag met jouw ontwikkeling.
 • Betere ontwikkeling bereik je door de theorie te begrijpen. Door met praktijkcasussen aan de slag te gaan, leer je de theorie toe te passen in de praktijk.
 • Wij zijn innovatief en flexibel. Onze opleidingen en trainingsmaterialen worden constant verbeterd en verder ontwikkeld op basis van de nieuwe ontwikkelingen.
 • Tijdens de opleiding is het belangrijk dat je een optimaal energielevel behoudt. Met een goede en uitgebreide lunch, (gezonde) tussendoortjes en drinken gedurende de dag, dragen wij hier graag aan bij.
 • Je ontvangt van ons na afloop van de training of opleiding een bewijs van deelname.

Praktische informatie

Planning:
 • dinsdag 16 april 2024 - Utrecht
 • dinsdag 23 april 2024
 • Toon lesdagen

Lestijden: 09.00 - 16.00

Prijs: € 1195

Docenten

Subsidie

Medewerkers die in loondienst zijn bij een bij WIJ-Techniek aangesloten bedrijf kunnen, voor alle opleidingen gegeven door Brandpreventie Academy, een subsidie aanvragen bij WIJ-Techniek.
Informeer bij WIJ-Techniek of je gebruik kunt maken van deze regeling.