Opsteller UPD BMI/OAI

Word erkend opsteller uitgangspuntendocument voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

De 6-daagse opleiding is erop gericht om je de theoretische en praktische kennis van brandveiligheid, installatietechniek, certificering en wetgeving bij te brengen, waarna je in staat bent om uitgangspunten brandbeveiliging op te stellen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

Voor wie

De opleiding opsteller UPD BMI en OAI is bedoeld voor toekomstig opstellers van UPD’s, die officieel erkend willen worden als onafhankelijk UPD opsteller.

Niveau van de opleiding

De opleiding wordt gegeven op mbo+/hbo niveau. Er is geen specifieke vooropleiding of ervaring vereist.

Inhoud van de opleiding

Op deze dagen wordt de ins en outs van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties behandeld. We starten we met de basis:

  • Wat is een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie en hoe zit deze in elkaar.
  • Wat is het doel van een deze installaties, dus waarom is deze nodig of wenselijk.
  • Welke partijen zijn betrokken bij het bepalen van de uitgangspunten en welke rol spelen zij.

Aansluitend besteden we aandacht aan de wet- en regelgeving.

Vervolgens leer je om de uitgangspunten vast te stellen op basis van gebruiksrisico’s en opslagrisico’s. Met casussen en huiswerk wordt de theorie inzichtelijk gemaakt en krijg je oefening in het ‘vertalen’ van de eisen naar een UPD.

Als laatste wordt de samenhang van de bouwkundige en organisatorische voorzieningen gekoppeld aan de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie zodat een integraal beeld beschikbaar komt. Dit beeld is gekoppeld aan de blauwdruk UPD.

Deze opleiding is geïnspireerd op het CCV-certificatieschema UPD. Grondige inhoudelijke kennis van brandveiligheid is voorwaarde voor certificatie.
De scope van de opleiding is het opstellen voor UPD’s voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties, die vanuit het Bouwbesluit worden geëist.

Deze opleiding maakt onderdeel uit van een 12-daagse opleiding. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de volledige opleiding Opsteller UPD BMI/OAI en Sprinkler.

Thuisstudie

Naast het volgen van de lesdagen dien je rekening te houden met een studiebelasting van ongeveer 4 uur per week.

Wat kun je van ons verwachten

  • Onze cursisten omschrijven ons als persoonlijk, betrokken en professioneel.
  • Wij streven naar een interactie met onze cursisten. Betrokkenheid vergroot de inzichten die jij opdoet tijdens een lesdag. Jij gaat actief en doelgericht aan de slag met jouw ontwikkeling.
  • Betere ontwikkeling bereik je door de theorie te begrijpen. Door met praktijkcasussen aan de slag te gaan, leer je de theorie toe te passen in de praktijk.
  • Wij zijn innovatief en flexibel. Onze opleidingen en trainingsmaterialen worden constant verbeterd en verder ontwikkeld op basis van de nieuwe ontwikkelingen.
  • Tijdens de opleiding is het belangrijk dat je een optimaal energielevel behoudt. Met een goede en uitgebreide lunch, (gezonde) tussendoortjes en drinken gedurende de dag, dragen wij hier graag aan bij.
  • Je ontvangt van ons na afloop van de training of opleiding een bewijs van deelname.

Praktische Informatie

Lesplanning:
vrijdag 14 januari 2022 - Echteld

Lestijden: 09.00 - 16.00 uur.

Prijs: € 2300

Examen:
Het examen wordt afgenomen voor het CiBV. Tijdens het mondelinge examen van 60 minuten worden theoretische vragen gesteld over de lesstof (1/3 van de tijd) en vragen over de praktijkopdracht (2/3 van de tijd). Bij een gecombineerd examen UPD BMI/OAI en Sprinkler vindt het examen op 1 dag plaats, waarbij twee verschillende praktijkopdrachten gemaakt dienen te worden. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het CiBV.

Subsidie

Medewerkers die in loondienst zijn bij een bij WIJ-Techniek aangesloten bedrijf kunnen, voor alle opleidingen gegeven door Brandpreventie Academy, een subsidie aanvragen bij WIJ-Techniek.
Informeer bij WIJ-Techniek of je gebruik kunt maken van deze regeling.

Twijfel je over welke opleiding het beste bij jou past?

Wij geven je graag persoonlijk advies.

Menu