Opsteller UPD BMI/OAI en/of Sprinkler incompany Deze opleiding wordt incompany verzorgd. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Deze opleiding is erop gericht om je de theoretische en praktische kennis van brandveiligheid, installatietechniek, certificering en wetgeving bij te brengen, waarna je in staat bent om uitgangspunten brandbeveiliging op te stellen voor brandmeld-, ontruimingsalarm- en sprinklerinstallaties.

In overleg wordt de maatwerk incompany training afgestemd, zodat deze optimaal aansluit bij de vraagstelling.

Voor wie

De opleiding opsteller UPD BMI en OAI is bedoeld voor toekomstig opstellers van UPD’s, die officieel erkend willen worden als onafhankelijk UPD opsteller.

Niveau van de opleiding

De opleiding wordt gegeven op mbo+/hbo niveau. Er is geen specifieke vooropleiding of ervaring vereist.

Voorbeelden van de inhoud van de maatwerk incompany opleiding

UPD voor de BMI/OAI:

 • Wat is een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie en hoe zit deze in elkaar.
 • Wat is het doel van een deze installaties, dus waarom is deze nodig of wenselijk.
 • Welke partijen zijn betrokken bij het bepalen van de uitgangspunten en welke rol spelen zij.
 • Wet- en regelgeving.
 • Het vaststellen van de uitgangspunten op basis van gebruiksrisico’s en opslagrisico’s.

UPD voor de Sprinklerinstallaties:

 • Wat is een sprinklerinstallatie en hoe zit deze in elkaar.
 • Wat is het doel van een sprinklerinstallatie, dus waarom is deze nodig of wenselijk.
 • Welke partijen zijn betrokken bij het bepalen van de uitgangspunten en welke rol spelen zij.
 • Aandacht voor de voorschriftmatige stromingen met NEN-EN normering, NFPA-normen en de databladen van internationale verzekeraar FM. Je krijgt inzicht in de keuzemogelijkheden en beperkingen van de verschillende voorschriften.
 • Vaststellen van de uitgangspunten op basis van gebruiksrisico’s en opslagrisico’s.
 • De samenhang van de bouwkundige en organisatorische voorzieningen gekoppeld aan de sprinklerinstallatie en de andere gebouw installaties zodat een integraal beeld beschikbaar komt. Dit beeld is gekoppeld aan de blauwdruk UPD.

Met casussen en huiswerk wordt de theorie inzichtelijk gemaakt en krijg je oefening in het ‘vertalen’ van de eisen naar een UPD.

Deze opleiding is geïnspireerd op het CCV-certificatieschema UPD. Grondige inhoudelijke kennis van brandveiligheid is voorwaarde voor certificatie.

De scope van de opleiding is het opstellen voor UPD’s voor brandmeld en ontruimingsinstallaties, die vanuit het bouwbesluit worden geëist. De scope van de opleiding is het opstellen voor UPD’s voor sprinklerinstallaties, die binnen de NEN-EN 12845 + NEN 1073 passen, en opslaggebouwen, die eventueel buiten voornoemde norm vallen.

Thuisstudie

Naast het volgen van de lesdagen dien je rekening te houden met een studiebelasting van ongeveer 4 uur per week.

Wat kun je van ons verwachten

 • Volledig op maat samen te stellen, zodat de training of opleiding maximaal aansluit bij het leerdoel.
 • Onze cursisten omschrijven ons als persoonlijk, betrokken en professioneel.
 • Wij streven naar een interactie met onze cursisten. Betrokkenheid vergroot de inzichten die jij opdoet tijdens een lesdag. Jij gaat actief en doelgericht aan de slag met jouw ontwikkeling.
 • Betere ontwikkeling bereik je door de theorie te begrijpen. Door met praktijkcasussen aan de slag te gaan, leer je de theorie toe te passen in de praktijk.
 • Wij zijn innovatief en flexibel. Onze opleidingen en trainingsmaterialen worden constant verbeterd en verder ontwikkeld op basis van de nieuwe ontwikkelingen.
 • Je ontvangt van ons na afloop van de training of opleiding een bewijs van deelname.

Praktische informatie

Deze opleiding wordt alleen incompany gegeven.

Examen details:

Het examen wordt afgenomen voor het CiBV. Tijdens het mondelinge examen van 60 minuten worden theoretische vragen gesteld over de lesstof (1/3 van de tijd) en vragen over de praktijkopdracht (2/3 van de tijd). Bij een gecombineerd examen UPD BMI/OAI en Sprinkler vindt het examen op 1 dag plaats, waarbij twee verschillende praktijkopdrachten gemaakt dienen te worden en twee mondelinge examens afgenomen worden. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het CiBV.

Docenten

Subsidie

Medewerkers die in loondienst zijn bij een bij WIJ-Techniek aangesloten bedrijf kunnen, voor alle opleidingen gegeven door Brandpreventie Academy, een subsidie aanvragen bij WIJ-Techniek.
Informeer bij WIJ-Techniek of je gebruik kunt maken van deze regeling.