Masterclass Grote brandcompartimenten NEN 6060 Leer in één dag zelfstandig een onderbouwing te maken voor een groot brandcompartiment met de NEN 6060.

Wil je in staat zijn onderbouwing voor een groot brandcompartiment te maken volgens de NEN 6060? Dan is deze masterclass de perfecte keuze!

Deze masterclass is er op gericht je in staat te stellen zelfstandig een vuurlastberekening te maken conform NEN 6060. Hiermee geef je direct invulling aan de middelvoorschriften van het Bbl.

Voor wie

De masterclass Grote brandcompartimenten is bedoeld voor o.a. projectmanagers, adviseurs, brandpreventiemedewerkers, medewerkers risicobeheersing, architecten etc. Kortom: voor iedereen die met de regelgeving van brandveiligheid te maken heeft en meer wil leren rekenen met bovenstaande rekenmethodieken.

Niveau van de masterclass

De opleiding wordt gegeven op hbo niveau. Basiskennis van wiskunde en goed overweg kunnen met een rekenmachine wordt voor deze masterclass verwacht.

Inhoud van de masterclass

In het Bbl wordt de mogelijkheid gegeven om een brandcompartiment met een grotere gebruiksoppervlakte toe te passen als dat niet tot een lager veiligheidsniveau leidt. Hiervoor wordt onder andere de NEN 6060 als mogelijke oplossing aangestuurd.

Bij deze eendaagse masterclass wordt er gekeken naar het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), brandcompartimenten en het toepassingsgebied van de NEN 6060 voor grote brandcompartimenten.

De verschillende soorten vuurbelastingen (permanente, variabele, gemiddelde en maatgevende) worden behandeld en er wordt gekeken hoe deze berekend worden. Ook worden er berekeningen van de maximale brandcompartimentgrootte gemaakt. Hierbij krijg je te maken met vier maatregelpakketten. Deze maatregelpakketten komen allemaal aan de orde.

In de masterclass komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wanneer wordt NEN 6060 toegepast?
 • Wat is het toepassingsgebied?
 • Welke maatregelpakketten zijn er?
 • Hoe worden de verschillende vuurbelastingen berekend?
 • Praktijk casus, zelf een berekening en rapportage maken.

Daarom kies je voor deze opleiding

 • Onze masterclasses worden verzorgd door docenten met een passie en ruime ervaring op dat specifieke onderdeel van het vakgebied.
 • Deze masterclass bied je in één dag een gedegen kennis over onderbouwing volgens NEN 6060.
 • Wij werken met kwalitatieve studiematerialen. Deze masterclass heeft een goed naslagwerk in de vorm van het Handboek Grote brandcompartimenten.
 • Onze locaties zijn centraal gelegen. Van cursisten krijgen wij complimenten over de goede verzorging en uitgebreide lunches.
 • Je ontvangt een bewijs van deelname bij aanwezigheid.

Praktische informatie

Planning:
 • dinsdag 11 februari 2025 - Zwolle
Planning:
 • dinsdag 20 mei 2025 - Utrecht

Lestijden: 09.00 - 16.00

Investering: € 595 (exclusief 21% BTW)

Docenten

Subsidie

Medewerkers die in loondienst zijn bij een bij WIJ-Techniek aangesloten bedrijf kunnen, voor alle opleidingen gegeven door Brandpreventie Academy, een subsidie aanvragen bij WIJ-Techniek.
Informeer bij WIJ-Techniek of je gebruik kunt maken van deze regeling.