Brandpreventiedeskundige 1 – Examentraining De perfecte voorbereiding op jouw examen

Deze training is de perfecte voorbereiding op jouw (her-)examen Brandpreventiedeskundige 1. Tijdens deze training zullen alle examenonderdelen uitgebreid worden geoefend en word je perfect voorbereid op het examen.

Bij de examen training wordt ervan uitgegaan dat je de volledige opleiding eerder hebt gevolgd, of op een andere manier de kennis van de stof tot je hebt genomen.

Voor wie

De examentraining is bedoeld voor iedereen die de opleiding heeft gevolgd, maar het examen nog niet (of gedeeltelijk) heeft behaald.

Inhoud van de training

In de training komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Examentraining meerkeuzevragen
  • Examentraining open vragen
  • Examentraining projectopdracht

Thuisstudie

Voor deze examentraining wordt een goede voorbereiding van de cursist verwacht op de theoretische kennis voor het Brandpreventiedeskundige 1 examen. Voorafgaande aan deze training ontvang je een uitgebreide casus als huiswerkopdracht. Deze opdracht zal tijdens de dag uitgebreid besproken worden.

Optioneel

Het is ook  mogelijk om alleen examentrainig te volgen voor het theoretische gedeelte (2 ochtenden) of alleen de training voor de projectopdracht (2 middagen).

De kosten voor een volledige examentraining (2 dagen) bedraagt € 695.

De kosten voor een gedeeltelijke examentraining (2 dagdelen) bedraagt € 395.

Korting

Cursisten die in het verleden bij ons de opleiding Brandpreventiedeskundige 1 hebben gevolgd en nog (her)examen moeten doen, bieden wij een korting aan van €200,-.

Praktische informatie

Neem contact met ons op, om je hiervoor in te schrijven. Afhankelijk van je wensen kun je twee dagdelen of twee dagen mee doen, als perfecte voorbereiding op het examen.

Examen details:

Het examen wordt door Certoplan en Isac Examens afgenomen. Het examen is niet inbegrepen. Je dient jezelf op te geven bij het exameninstituut. De kosten voor het examen worden in rekening gebracht door het exameninstituut.

Docenten

Subsidie

Medewerkers die in loondienst zijn bij een bij WIJ-Techniek aangesloten bedrijf kunnen, voor alle opleidingen gegeven door Brandpreventie Academy, een subsidie aanvragen bij WIJ-Techniek.
Informeer bij WIJ-Techniek of je gebruik kunt maken van deze regeling.