Fire Safety Engineering – Combinatie Een 9-daagse opleiding Fire Safety Engineering inclusief examen

Deze 9-daagse Combinatie FSE opleiding wordt verzorgd door enthousiaste experts op het gebied van brandveiligheid: Emiel van Rossum, Susan Eggink en Rudolf van Mierlo.

De opleiding vormt een goede inleiding in de wereld van FSE. Tijdens de eerste 5 dagen wordt een goede basis gelegd, zodat je voeling krijgt met het uitgebreide vakgebied van Fire Safety Engineering (Aankomende FSE). Vervolgens neemt Rudolf van Mierlo je 4 dagen mee voor een meer verdiepende kijk. Je verhoogt je deskundigheid en leert vanuit een bredere en meer innovatieve invalshoek te kijken naar de uitdagingen in het vakgebied van brandveiligheid.

Deze 9-daagse opleiding wordt afgesloten met een examen, ongeveer 14 dagen na de laatste lesdag.

Fire Safety Engineering (FSE) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van brandveiligheid, die vooral gebruikt wordt om de brandveiligheid te onderbouwen van de niet-standaard en complexere gebouwen. Voor FSE is kennis nodig van vele onderwerpen, zoals het gedrag van materialen, constructies en personen bij brand en de verspreiding van brand en rook in een gebouw maar ook van de werking van installaties, risicobenaderingen en FSE-modellen.

Voor wie

De doelgroep is onder andere brandveiligheidsadviseurs, (preventie)medewerkers van de brandweer of veiligheidsregio, brandonderzoekers, medewerkers bouw- en woningtoezicht, vergunningverleners.
Als jij wilt deelnemen aan deze opleiding, verwachten wij een bovengemiddelde kennis van brand en brandveiligheid. De BPD1 opleiding (of daarmee vergelijkbare opleiding) is een goede vooropleiding.

Niveau van de opleiding

Hbo/hbo+ niveau opleiding met natuurkundig en rekenkundig inzicht en vaardigheid.

Inhoud van de opleiding

De 9-daagse opleiding bevat een combinatie van theorielessen en opdrachten. De toepassingsopdrachten kunnen zowel individueel als in groepsverband worden uitgevoerd. Hiermee leer je de theorie omzetten naar de praktijk.

De onderwerpen die aan bod komen:

Blok Aankomend

 • FSE en brandveiligheidsdoelen
 • Brandfysica (rk)
 • Warmtetransport (rk)
 • Rook en rookverspreiding (rk)
 • Vluchten bij brand
 • Constructiegedrag en Materiaalgedrag
 • Zonemodellen
 • CFD-modellen
 • Ontruimingsmodellen
 • Modelleren binnen FSE
 • ASET RSET vergelijking
 • Risicobenadering
 • Gevoeligheidsanalyse

Blok Vervolg

 • Fysica: warmte en stroming (grotendeels zelfstudie)
 • Brandfysica: Ontsteking en vlammen
 • Brandfysica: Warmteoverdracht door straling (rk)
 • Compartimentsbranden: Brandstof- en zuurstoftoevoer, uitslaande vlammen
 • Compartimentsscheidingen: Brand- en rookwerendheid
 • Rookverspreiding: Zichtlengte en concentraties (rk)
 • Rookverspreiding: Zonemodellen (rk)
 • Vluchten: vluchtconcepten
 • Vluchten: ASET-RSET-analyses (rk)
 • Risico-analyse: QRA en kansgetallen
 • Risico-analyse: Invulling van gelijkwaardigheid

(rk): met belangrijke rekenkundige component

Studiebelasting

Deze opleiding bestaat uit 9 lesdagen en een examen van 2 uur. Daarnaast dien je rekening te houden met een gemiddelde studiebelasting van 4-6 uur per lesdag. Voor de eerste lesdag ontvang je materialen ter voorbereiding op de eerste lesdag.

Wat kan je van ons verwachten

 • De docenten Emiel van Rossum, Susan Eggink en Rudolf van Mierlo zijn echte specialisten in het vakgebied. Hij heeft de gave om als docent op een duidelijke en rustige manier de vaak ingewikkelde stof over te brengen.
 • Deze unieke opleiding gaat voorbij regelgericht denken. Je krijgt een breder perspectief aangereikt om naar de uitdagingen in het vakgebied brandveiligheid te kunnen kijken.
 • Wij werken met kwalitatieve studiematerialen. Bij deze opleiding ontvang je uitgebreid cursusmateriaal in de vorm van diverse handboeken.
 • Onze locaties zijn centraal gelegen. Van cursisten krijgen wij complimenten over de goede verzorging en uitgebreide lunches.
 • Het examen maakt standaard onderdeel uit van deze opleiding, zonder meerkosten.

Praktische informatie

Planning:
 • dinsdag 6 februari 2024 - Echteld
 • dinsdag 27 februari 2024
 • dinsdag 12 maart 2024
 • dinsdag 19 maart 2024
 • dinsdag 26 maart 2024
 • donderdag 11 april 2024
 • donderdag 25 april 2024
 • donderdag 16 mei 2024
 • donderdag 30 mei 2024
 • donderdag 13 juni 2024
 • Toon lesdagen
Planning:
 • dinsdag 8 oktober 2024 - Zwolle
 • dinsdag 22 oktober 2024
 • dinsdag 5 november 2024
 • dinsdag 26 november 2024
 • dinsdag 10 december 2024
 • Toon lesdagen

Lestijden: 09.00 - 16.00

Prijs: € 4250

Examen details:

Het examen wordt op een aparte lesdag afgenomen. Het examen is inbegrepen.

Docenten

Subsidie

Medewerkers die in loondienst zijn bij een bij WIJ-Techniek aangesloten bedrijf kunnen, voor alle opleidingen gegeven door Brandpreventie Academy, een subsidie aanvragen bij WIJ-Techniek.
Informeer bij WIJ-Techniek of je gebruik kunt maken van deze regeling.