Masterclass Grote brandcompartimenten

Masterclass Grote brandcompartimenten NEN 6060

Wil je in staat zijn onderbouwing voor een groot brandcompartiment te maken volgens de NEN 6060? Dan is deze masterclass de perfecte keuze! 

Deze masterclass is er op gericht je in staat te stellen zelfstandig een vuurlastberekening te maken conform NEN 6060. Hiermee geef je direct invulling aan de middelvoorschriften van het Bbl.

Masterclass Risicobenadering Grote BC’s NEN 6079

Wil je in staat zijn FSE onderbouwing voor een groot brandcompartiment te maken volgens de NEN 6079? Dan is deze masterclass de perfecte keuze! 

Deze masterclass is er op gericht je in staat te stellen zelfstandig een onderbouwing te maken conform NEN 6079. Hiermee geef je direct invulling aan de middelvoorschriften van het Bbl.