Risicogericht Toezichthouden

Voor wie

Deze opleiding is gericht op adviseurs risicobeheersing en bouwplantoetsers vanuit de overheid zoals bijvoorbeeld gemeenten, omgevingsdiensten en brandweer.

Niveau van de opleiding

De opleiding wordt op mbo+/hbo niveau gegeven.

Uitgebreide kennis van brandveiligheid is niet noodzakelijk.

Inhoud van de opleiding

De eerste dag van deze opleiding bestaat vooral uit theorie, waarin er uitleg wordt gegeven over risico’s, scenario’s, kansen en effecten.

 • Risicomanagementcyclus: waarvoor en door wie wordt dit gebruikt.
 • De hoofdlijnen van de zes stappen van de risicomanagementcyclus worden gesproken en er wordt uitleg gegeven over de doelstellingen van o.a. het beleid in relatie tot risicomanagementcyclus.
 • Er wordt aandacht besteed aan het proces wat daarbij hoort.
 • Er wordt kennis gemaakt en geoefend met diverse modellen en tools die kunnen worden toegepast binnen de zes stappen, zoals het denkraam, het kenmerkenschema, het cascademodel, het vlinderdasmodel, de Warr systematiek en de PDCA cyclus.
 • Door het behandelen van voorbeelden sluit de theorie goed aan bij de praktijk.

Op de tweede dag ga je de theorie in de praktijk brengen. Je maakt kennis met de wijze waarop toezicht- en handhavingsbeleid op het gebied van brandveiligheid op een risicogerichte manier kan worden ingericht.

Er is aandacht voor risicogericht toezicht en er wordt een doorkijk gegeven naar de toepassing van systeemtoezicht dat we kennen vanuit de BRZO systematiek (Besluit Risico’s Zware ongevallen) naar toezicht brandveiligheid.

 • Kaders van toezicht (Landelijke handhavingsstrategie werkt op basis van risico’s).
 • Handhavingsbeleid, sluitingsprotocol en sociaal plan opvang.
 • Risicogerichte afwegingsmethodiek inpassen in het handhavingsbeleid (afweging, gebouwsoort, wakend-slapend. zelfredzaam – niet zelfredzaam, bezettingsgraad, bekendheid-onbekendheid, complexiteit, etc.
 • Beoordeling van naleefgedrag. Inpassen in de risicomatrix op basis van de mate van overtreding versus het gedrag van de overtreder.
 • Casus risicogericht optreden (welke afwegingen kunnen worden gemaakt tijdens een constatering van “direct gevaar”.)
 • Van regelgericht naar systeemtoezicht (Gebruik van systematiek BRZO toezicht voor brandveiligheidstoezicht).

Thuisstudie

Naast het volgen van de lesdagen dien je rekening te houden met een studiebelasting van ongeveer 2 uur voor de 2e lesdag.

Wat kun je van ons verwachten

 • Onze cursisten omschrijven ons als persoonlijk, betrokken en professioneel.
 • Wij streven naar een interactie met onze cursisten. Betrokkenheid vergroot de inzichten die jij opdoet tijdens een lesdag. Jij gaat actief en doelgericht aan de slag met jouw ontwikkeling.
 • Betere ontwikkeling bereik je door de theorie te begrijpen. Door met praktijkcasussen aan de slag te gaan, leer je de theorie toe te passen in de praktijk.
 • Wij zijn innovatief en flexibel. Onze opleidingen en trainingsmaterialen worden constant verbeterd en verder ontwikkeld op basis van de nieuwe ontwikkelingen.
 • Tijdens de opleiding is het belangrijk dat je een optimaal energielevel behoudt. Met een goede en uitgebreide lunch, (gezonde) tussendoortjes en drinken gedurende de dag, dragen wij hier graag aan bij.
 • Je ontvangt van ons na afloop van de training of opleiding een bewijs van deelname.

Risicogericht Adviseren

Voor wie

Deze opleiding is gericht op adviseurs risicobeheersing en bouwplantoetsers vanuit de overheid zoals bijvoorbeeld gemeenten, omgevingsdiensten en brandweer.

Opleidingsniveau

De opleiding wordt op mbo+/hbo niveau gegeven.

Benodigde voorkennis: goede kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen Bouwbesluit) door bijvoorbeeld een van de volgende opleidingen: Brandpreventiedeskundige 1, Opleiding Medewerker brandpreventie of Leergang Specialist brandpreventie (SBP).

Inhoud van de opleiding

De eerste dag van deze opleiding bestaat vooral uit theorie, waarin er uitleg wordt gegeven over risico’s, scenario’s, kansen en effecten.

 • Risicomanagementcyclus: waarvoor en door wie wordt dit gebruikt.
 • De hoofdlijnen van de zes stappen van de risicomanagementcyclus worden gesproken en er wordt uitleg gegeven over de doelstellingen van o.a. het beleid in relatie tot risicomanagementcyclus.
 • Er wordt aandacht besteed aan het proces wat daarbij hoort.
 • Er wordt kennis gemaakt en geoefend met diverse modellen en tools die kunnen worden toegepast binnen de zes stappen, zoals het denkraam, het kenmerkenschema, het cascademodel, het vlinderdasmodel, de Warr systematiek en de PDCA cyclus.
 • Door het behandelen van voorbeelden sluit de theorie goed aan bij de praktijk.

Op de tweede dag ga je de theorie in de praktijk brengen door samenwerking aan een opdracht. Met elkaar ga je aan de hand van een casus het risicomanagement op een project / object toepassen. De vertaalslag van beleid naar doelstelling komt aan bod, de risico’s worden beschreven en geclassificeerd en er worden realistische scenario’s beschreven. Als de beheermaatregelen beschreven zijn worden ze getoetst aan de doelstelling en kan beoordeeld gaan worden of het restrisico acceptabel is. Uiteraard wordt er ook aandacht geschonken aan het vastleggen en rapporteren van de bevindingen.

Deze praktijkgerichte en interactieve samenwerking stimuleert kennisuitwisseling.

Thuisstudie

Naast het volgen van de lesdagen dien je rekening te houden met een studiebelasting van ongeveer 2 uur voor de 2e lesdag.

Wat kun je van ons verwachten

 • Onze cursisten omschrijven ons als persoonlijk, betrokken en professioneel.
 • Wij streven naar een interactie met onze cursisten. Betrokkenheid vergroot de inzichten die jij opdoet tijdens een lesdag. Jij gaat actief en doelgericht aan de slag met jouw ontwikkeling.
 • Betere ontwikkeling bereik je door de theorie te begrijpen. Door met praktijkcasussen aan de slag te gaan, leer je de theorie toe te passen in de praktijk.
 • Wij zijn innovatief en flexibel. Onze opleidingen en trainingsmaterialen worden constant verbeterd en verder ontwikkeld op basis van de nieuwe ontwikkelingen.
 • Tijdens de opleiding is het belangrijk dat je een optimaal energielevel behoudt. Met een goede en uitgebreide lunch, (gezonde) tussendoortjes en drinken gedurende de dag, dragen wij hier graag aan bij.
 • Je ontvangt van ons na afloop van de training of opleiding een bewijs van deelname.

Masterclass Ontwerpen en beoordelen van brandveilige gevels

Voor wie

De masterclass is bedoeld voor projectmanagers, brandweer, adviseurs, preventiemedewerkers, medewerkers bouw- en woningtoezicht, handhavers, architecten, verzekeraars en dergelijke. Dus voor iedereen die met de regelgeving van brandveiligheid te maken heeft.

Opleidingsniveau

Hbo/hbo+ werk- en denkniveau. Heb jij een mbo+ opleiding en heb je ruime ervaring in het vakgebied, dan is het ook mogelijk deze masterclass te volgen.

Inhoud van de opleiding

Als eerste bekijken we de eisen, de achterliggende doelen, de gangbare oplossingen en de problemen die hierbij vermeden moeten worden. We gaan in op de ontwikkelingen van de laatste jaren en de redenen van de extra aandacht die nu aan de brandveiligheid van gevels besteed wordt.
Tijdens de masterclass bekijken we enkele bruikbare rapporten en tools die in de praktijk kunnen helpen bij het ontwerpen en beoordelen van brandveilige gevels. Daarbij bekijken we zowel de brandklasse van de gevel als de WBDBO via de gevel, maar ook de relatie met andere brandveiligheidsaspecten in een gebouw.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Eisen en voorschriften aan brandklassen en WBDBO-waarden in relatie tot gevels
 • Risiconiveau van brandveiligheid in gebouwen bij een gevelbrand
 • Gangbare oplossingen om te voldoen aan de voorschriften
 • Ontwikkelingen in gevelontwerpen door ontwikkelingen in wetgeving en normen
 • Hulpmiddelen in de praktijk (tools en publicaties)

Wat kan je van ons verwachten

 • Onze masterclasses worden verzorgd door docenten met een passie en ruime ervaring op dat specifieke onderdeel van het vakgebied. Rudolf van Mierlo is met recht een expert op dit vakgebied te noemen.
 • Wij werken met kwalitatieve studiematerialen.
 • Onze locaties zijn centraal gelegen. Wij zorgen voor een uitstekende verzorging van de dag, met koffie/thee en een uitgebreide lunch, zodat jij je energielevel zo goed mogelijk kan behouden.
 • Je ontvangt een bewijs van deelname bij aanwezigheid.

Controleur brandveiligheid

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die voor zijn werk bestaande bouwwerken dient te controleren, zoals adviseurs, inspecteurs, medewerkers van brandweer en veiligheidsregio’s en toezichthouders.

Er wordt geen specifieke voorkennis vereist. Heb jij al kennis van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) en regelgeving, kun je ook direct instromen op de cursus Brandveiligheidscontrole bestaande bouw, die alleen de praktische delen van de opleiding behelzen.

Niveau van de opleiding

De opleiding wordt gegeven op mbo+/hbo niveau. Er is geen specifieke vooropleiding of ervaring vereist.

Inhoud van de opleiding

In de opleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1: Aankomend brandpreventiedeskundige

 • Wet- en regelgevingen
 • Bouwkundige brandpreventie
 • Brandbeveiligingsinstallaties
 • Ontvluchting
 • Het daadwerkelijk uitvoeren van een bouwplantoets

 

Module 2: Brandveiligheidscontrole bestaande bouw

 • Juridisch en wettelijk kader
 • Toetsingsniveau
 • Voorbereiden controle
 • Daadwerkelijke controle
 • Opstellen van een brandveiligheidsrapportage
 • Brandgevaarlijke activiteiten
 • Aankleding en inrichting
 • Brandgevaarlijke stoffen
 • Buitenopslag (pallets e.d.)
 • Restrisico artikelen
 • Opstelling

Thuisstudie

Naast het volgen van de lesdagen dien je rekening te houden met een studiebelasting van ongeveer 6 uur per week.

Wat kun je van ons verwachten

 • Onze cursisten omschrijven ons als persoonlijk, betrokken en professioneel.
 • Wij streven naar een interactie met onze cursisten. Betrokkenheid vergroot de inzichten die jij opdoet tijdens een lesdag. Jij gaat actief en doelgericht aan de slag met jouw ontwikkeling.
 • Betere ontwikkeling bereik je door de theorie te begrijpen. Door met praktijkcasussen aan de slag te gaan, leer je de theorie toe te passen in de praktijk.
 • Wij zijn innovatief en flexibel. Onze opleidingen en trainingsmaterialen worden constant verbeterd en verder ontwikkeld op basis van de nieuwe ontwikkelingen.
 • Tijdens de opleiding is het belangrijk dat je een optimaal energielevel behoudt. Met een goede en uitgebreide lunch, (gezonde) tussendoortjes en drinken gedurende de dag, dragen wij hier graag aan bij.
 • Je ontvangt van ons na afloop van de training of opleiding een bewijs van deelname.

Brandpreventiedeskundige – Aankomend

Voor wie

Deze opleiding is voor iedereen die met de regelgeving van brandveiligheid te maken heeft, zoals bijvoorbeeld projectmanagers, bouwkundig adviseurs, architecten, verzekeraars, installateurs, werkvoorbereiders en dergelijke.

Niveau van de opleiding

De opleiding wordt gegeven op mbo+/hbo niveau. Er is geen specifieke vooropleiding of ervaring vereist.

Inhoud van de opleiding

In de opleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wet- en regelgeving
 • Bouwkundige brandpreventie
 • Brandbeveiligingsinstallaties
 • Ontvluchting
 • Het daadwerkelijk uitvoeren van een bouwplantoets

De brandveiligheidsvoorschriften om te voldoen aan het vereiste brandveiligheidsniveau van een gebouw zijn grotendeels benoemd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Tijdens de opleiding leer je een gedegen basiskennis van brandveiligheid, het Besluit bouwwerken leefomgeving en de toepassing hiervan. Deze theoretische kennis wordt op een praktische manier aan de praktijk gekoppeld. Deelnemers kunnen een bouwplan op brandveiligheidsaspecten in hoofdlijnen beoordelen.

Thuisstudie

Naast het volgen van de lesdagen dien je rekening te houden met een studiebelasting van ongeveer 3 uur per week.

Wat kun je van ons verwachten

 • Dit is een uitstekende basis opleiding, waarbij je inzicht krijgt in de wet- en regelgeving over brandveiligheid. Er wordt een link gelegd naar de praktijk door voorbeelden en een casuïstiek casus.
 • Onze cursisten omschrijven ons als persoonlijk, betrokken en professioneel.
 • Wij streven naar een interactie met onze cursisten. Betrokkenheid vergroot de inzichten die jij opdoet tijdens een lesdag. Jij gaat actief en doelgericht aan de slag met jouw ontwikkeling.
 • Betere ontwikkeling bereik je door de theorie te begrijpen. Door met praktijkcasussen aan de slag te gaan, leer je de theorie toe te passen in de praktijk.
 • Wij zijn innovatief en flexibel. Onze opleidingen en trainingsmaterialen worden constant verbeterd en verder ontwikkeld op basis van de nieuwe ontwikkelingen.
 • Tijdens de opleiding is het belangrijk dat je een optimaal energielevel behoudt. Met een goede en uitgebreide lunch, (gezonde) tussendoortjes en drinken gedurende de dag, dragen wij hier graag aan bij.
 • Na deze opleiding kun je examen Aankomend Brandpreventiedeskundige afleggen bij Certoplan of Isac Examens.
 • Je ontvangt van ons na afloop van de training of opleiding een bewijs van deelname.