Michael Heirbaut

Michael Heirbaut is sinds 2002 werkzaam in het vakgebied brandbeveiligingsinstallaties. Door de jaren heen heeft hij zich voornamelijk gespecialiseerd in brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Naast projecteringsdeskundige BMI/OAI is hij ook brandpreventiedeskundige. Dit stelt hem in staat alle benodigde BIO-maatregelen, om een brandveilig gebouw te verkrijgen, op de juiste wijze op elkaar af te stemmen. Een nauwe samenwerking met verschillende marktpartijen is daarbij van groot belang. Ook aan het overdragen van vakkennis en het delen van ervaringen hecht Michael veel waarde. Alles in het belang van een brandveilige(r) omgeving voor iedereen.

Michael Heirbaut
Docent Brandbeveiligings­installaties

Michael Heirbaut is betrokken bij de volgende opleidingen:

Opleiding Aantal dagen Type opleiding
Installatiedeskundige brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties 4 dagen Opleiding met examen
Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties 6 dagen Opleiding met examen