Klaas Jan de Boer

Ir. Klaas Jan de Boer, Senior Consultant Brandveiligheid bij CBRA, is sinds 2000 in diverse functies binnen het vakgebied brandveiligheid actief. Zijn specialiteit ligt bij brandveiligheid van (bestaande) grote bouwwerken, die niet rechtstreeks kunnen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 en waarbij op basis van een risicogerichte aanpak een gelijkwaardige veiligheid moet worden aangetoond. Hij heeft als co-rapporteur van NEN 6060, NEN 6079 en de werkinstructie voor cacao-opslagen ontwikkeld. Door mee te werken aan beleidsstukken weet bij goed in te spelen op ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid. Als gastdocent past hij deze ervaring op een enthousiaste wij toe in zijn lessen voor o.a. Brandpreventie Academy.

Klaas Jan de Boer
Docent Grote brand­compartimenten

Klaas Jan de Boer is betrokken bij de volgende opleidingen:

Opleiding Aantal dagen Type opleiding
Brandpreventiedeskundige 2 18 dagen Opleiding met examen
Masterclass Grote brandcompartimenten NEN 6060 1 dag Masterclass