Aldo de Jong

Aldo de Jong is architect en heeft vele projecten van eerste ontwerp tot oplevering begeleid. In 2010 is hij na de bankencrisis noodgedwongen overgestapt naar de kennisinfrastructuur voor de bouw. Bij SBR, later SBRCURnet, was hij verantwoordelijk voor bouwbrede kennisprojecten op het gebied van bouwtechniek, bouwregelgeving en brandveiligheid. Hij vond een nieuwe passie in het bouwbreed werken aan de verbetering van vakkennis in de bouw in Nederland. Sinds 2018 werkt hij als zelfstandig adviseur voor kennis- en kwaliteitsinstellingen. Voor ISSO werkt hij aan het beheer en ontwikkeling van de ISSO-Referentiedetails (v/h SBR-Referentiedetails), hij houdt zich bezig met attestering van bouwproducten, is als secretaris het aanspreekpunt voor de ATGB ofwel de gelijkwaardigheidscommissie en geeft trainingen voor de bouwsector over bouwregelgeving, brandveiligheid en bouwtechnisch detailleren.

Aldo de Jong
Aldo de Jong
Docent Detailleren

Aldo de Jong is betrokken bij de volgende opleidingen:

Opleiding Aantal dagen Type opleiding
Masterclass Brandveilig detailleren 1 dag Masterclass