Rudolf van Mierlo

Ir. Rudolf van Mierlo, Senior Consultant Brandveiligheid bij DGMR, is vanaf 1987 actief in onderzoek en advisering in de brandveiligheid. Hij was als een van de eersten in Nederland actief in Fire Safety Engineering. Daarnaast heeft hij diverse nationale en internationale voorzitterschappen binnen NEN, CEN en EGOLF vervuld. Tevens is hij docent voor o.a. Brandpreventie Academy.

Menu