fbpx
Go to Top

Leiding – Verdeelleiding

Bij een sprinklerinstallatie vertakt het leidingnet op enig moment. Vanaf de hoofd-verdeelleiding naar de verdeelleiding die op zijn beurt weer de sprinklerleidingen voedt. In de praktijk komt het regelmatig voor dat verdeelleidingen dezelfde diameter hebben als de hoofd-verdeelleidingen. Dit heeft te maken met het optimaal ontwerpen met behulp van computer reken- en tekenprogramma’s en kostenaspecten.