Go to Top

Training brandveilig ontwerpen en realiseren

Tijdens de vijfdaagse training krijg je uitleg over de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandcompartimenten, vluchtroutes, eisen aan materiaalgebruik en de vereiste brandbeveiligingsinstallaties.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je wat de aandachtspunten van de regelgeving in het ontwerp zijn en hoe de eisen slim en efficiënt in het ontwerp verwerkt kunnen worden. Ook wordt er aandacht besteed aan kwaliteitsborging. Hiermee volg je een praktische training waarin de basis wordt gelegd voor het realiseren van een brand- en vluchtveilig gebouw.

Daarom kies je voor deze opleiding

Bij Brandpreventie Academy en Bouwforum streven we ernaar om jou zoveel mogelijk kennis te laten opdoen die je direct in de praktijk kunt toepassen.
Daarnaast gaan wij voor de hoogst haalbare kwaliteit in onze opleidingen. Dat zie je overal in terug, zowel het fysieke lesmateriaal als de locatie waar onze trainingen plaatsvinden.

Inhoud van de opleiding

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Brandveilig compartimenteren en vluchten
  • Praktijkcasussen compartimenteren en vluchten
  • Realisatie brandveiligheid
  • Brandbeveiligingsinstallaties
  • Brandveiligheid van gevels
  • Kwaliteitsborging

Docenten

Emiel van Rossum
Emiel van Rossum
Directeur en Docent
Joep Kleinheerenbrink
Joep Kleinheerenbrink
Docent brandveiligheid
Wouter van de Kamp
Wouter van de Kamp
Docent Brandveiligheidsinstallaties
Robert Wiepkema
Robert Wiepkema
Docent Brandveiligheidsinstallaties
Synneva Rusman
Synneva Rusman
Docent brandveiligheid
Martin Harbers
Martin Harbers
Docent brandveiligheid

Doelgroep

Architecten, aannemers, plantoetsers en constructeurs, ontwerpers, toezichthouders, facilitair medewerkers, medewerkers technische dienst en medewerkers woningstichtingen.

Certificaat

Je ontvangt op het einde van de opleiding een certificaat van deelname.