fbpx
Go to Top

Publicaties

Focus op bouwkundige brandveiligheid tijdens Nationaal Congres Brandpreventie

Publicatie Brandveilig.com, november 2019.
De aanwezigen van het Nationaal Congres Brandpreventie waren het bijna unaniem eens; Rookmelders moeten verplicht worden in alle woningen. Over de verplichting van woningsprinklers was wel verdeeldheid. Een van de aanwezigen gaf aan dat deze teveel nevenschade veroorzaken. Een systeem met watermist zou hij wel aanraden.

Nationaal Congres Brandpreventie dag 2: structureler leren van incidenten

Publicatie Brandveilig.com, juli 2019.
Dag 2 van de 10e editie van het Nationaal Congres Brandpreventie stond in het teken van nieuwe normen en inspectieplannen en bevatte ook een leerzame beschouwing over leren van brandincidenten.

Nationaal Congres Brandpreventie: een samenvatting van de presentaties (I)

Publicatie Brandveilig.com, juli 2019.
Meer dan 130 professionals vanuit de overheid, adviesbureaus, installatiebureaus en de eindgebruikers waren aanwezig op de eerste dag van het 10e Nationaal Congres Brandpreventie. De diverse presentaties hadden te maken met risicogerichte brandveiligheid en regelgerichte brandveiligheid.

Terugblik tweede dag Nationaal Congres Brandpreventie: liftgebruik bij brand is reële optie

Publicatie Brandveilig.com, december 2018.
Normen, ontruiming, innovaties in branddetectie en hybride sprinklersystemen waren de ingrediënten op de tweede dag van het Nationaal Congres Brandpreventie in Echteld. Leerzame content voor brandveiligheidsadviseurs en gebouwbeheerders, met als centrale tip: gebouwen en gebruikersgroepen verschillen enorm en daar moet bij het opstellen van ontruimingsplannen of het ontwerpen van branddetectie- en sprinklerinstallaties goed op worden geanticipeerd. En een opmerkelijke constatering: liften zijn bij ontruiming in geval van brand altijd beschouwd als taboe, maar onder de juiste omstandigheden blijken ze wel degelijk voor ontruiming te kunnen worden gebruikt.

Terugblik eerste dag Nationaal Congres Brandpreventie: minder regels en meer ruimte voor initiatief

Publicatie Brandveilig.com, december 2018.
Het Nationaal Congres Brandpreventie stond op de eerste dag, dinsdag 20 november, in het teken van bouwkundige brandpreventie. Onder dagvoorzitterschap van Rick van der Kleij gingen vijf sprekers bevlogen in op onderwerpen als compartimenteren, de BrandWijzer, bouwen met brandstof en rookwerenheid. Louis Witloks beet de spits af. “Bouwregelgeving is voor brandveiligheid een zeer merkwaardig systeem”, aldus Witloks.

Brandveilig volgens de regels, is niet altijd brandveilig in de praktijk

Publicatie Brandveilig.com, juni 2018.
Hoe is het mogelijk dat een gebouw voldoet aan alle normen van het Bouwbesluit en tóch brandgevaarlijk is? Wat betekenen de nieuwe eisen op het gebied van rookwerendheid voor bestaande en nieuwe bouwmaterialen? En: wordt het niet tijd om ons wat minder achter regels te verschuilen en wat meer ons gezonde verstand te gebruiken? Het waren prikkelende vragen die donderdag 14 juni klonken in Vuren. Ruwbouwspecialist Xella ontving hier zo’n 80 belangstellenden, afkomstig uit alle geledingen van de bouwwereld, voor een bijeenkomst rond het thema Brand & Gebouw.

Nationaal Congres Brandpreventie – Dag 1 (bouwkundige brandveiligheid)

Publicatie Brandveilig.com, juni 2018.
Emiel van Rossum, docent en brandpreventiespecialist bij Brandpreventie Academy benadrukte op de eerste dag van het Nationaal Congres Brandpreventie, 12 juni jongstleden, het belang van brandveiligheidscontroles in bestaande gebouwen “Een gedegen voorbereiding vraagt in verhouding tot de daadwerkelijke controle 2 keer zoveel tijd”, aldus Van Rossum.

Onduidelijkheid Bouwbesluit centraal tijdens Nationaal Congres Brandpreventie

Publicatie Brandveilig.com, november 2017.
Het Nationaal Congres Brandpreventie op 14 en 15 november stond in het teken van bouwkundige brandpreventie en brandbeveiligingsinstallaties. Afgewisseld door pitches van toeleveranciers, gaven de sprekers tijdens de eerste dag vooral hun visie op de onduidelijke regelgeving in het Bouwbesluit op het gebied van brandveiligheid en compartimentering.

Brandveilig bouwen met meerwaarde centraal op Rockwool Forum

Publicatie Brandveilig.com, september 2017.
Dinsdag 19 september vond in het iconische Eye Filmmuseum in Amsterdam het middagsymposium Rockwool Forum plaats. De zes lezingen van deze middag draaiden om het thema ‘brandveilig bouwen met meerwaarde’. Initiatiefnemer Rockwool werd vertegenwoordigd door drie sprekers: Louis Cleef (Fire Safety Manager Benelux) was presentator van de middag, John Relou (Technical Marketing Manager) verzorgde een lezing over brandveilige gevels en Pascal van den Heuvel (Technical Engineer) vertelde over constructieve brandveiligheid.

Een fout in het Bouwbesluit/BBL, of …?

Publicatie Brandveilig.com, juni 2017.
Er is een vraag die mij al enige tijd bezighoudt. Ik heb deze vraag ook her en der bij de slimme Bouwbesluitdeskundigen van ingenieursbureaus neergelegd, die daar helaas geen antwoord op hadden. Het gaat over een aspect in het Bouwbesluit, waarvan ik denk dat het niet doelmatig is. Deze vraag werd bij mij nog prangender, toen ik in het concept Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zag dat het deels gerepareerd leek, maar lang niet helemaal.

Terugblik Nationaal Congres Brandpreventie mei 2017

Publicatie Brandveilig.com, mei 2017.
Het Nationaal Congres Brandpreventie in Echteld, gehouden op 23 en 24 mei, stond op woensdag 24 mei in het teken van brandbeveiligingsinstallaties. Vijf sprekers gaven een lezing, sommige theoretisch van inslag, andere juist met een focus op een casus. Na het welkomstwoord van directeur en docent van Brandpreventie Academy Emiel van Rossum, trapte Sjaak Taal af met de eerste lezing.

Webbased berekeningen voor brandoverslag in opeenvolgende stappen

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, negende jaargang nr. 5, oktober 2016, door Emiel van Rossum.
Tussen twee brandcompartimenten wordt volgens het bouwbesluit een minimaal aantal minuten WBDBO vereist. Simpel gezegd: het aantal minuten dat een brand er minimaal over doet om naar een volgend brandcompartiment over te slaan. Dit traject is, afhankelijk van de situatie, een doorslagtraject of een overslagtraject. Voor de doorslagtrajecten zijn er verschillende testnormen, die vanuit de NEN 6069 worden aangestuurd, waarmee de constructies getest kunnen worden. Voor de overslagtrajecten is een aantal formules opgenomen in de NEN 6068.

Regelgeving centraal tijdens Nationale Kennisdag Brandpreventie

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, negende jaargang nr. 4, september 2016, door Marcel van Duijn.
De Brandpreventie Academy presenteerde onlangs voor de vierde maal in het Restaurant en Congrescentrum Oude Duikenburg in Echteld de Nationale Kennisdag Brandpreventie. De dag is inmiddels uitgegroeid tot een waar begrip in de brandpreventiewereld. Er was in de congreszaal dan ook geen stoel onbezet. Opvallend was dat vrijwel alle lezingen waren gelardeerd met (opbouwende) kritiek op regelgeving en normering omtrent brandpreventie. Zo ging Rudolf van Mierlo van Efectis Nederland nadrukkelijk in op de nieuwe normen voor rookwerendheid.

Loods met grote vuurlast

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, negende jaargang nr. 2, april 2016, door Emiel van Rossum.
Bouwregelgeving is een compromis tussen veiligheid en regeldruk. Daarbij is het een confectie-oplossing die soms wel op gebouwen toegepast wordt, waar een maatoplossing wellicht niet verkeerd zou zijn. De grenswaarden zijn voor alle gebouwen met dezelfde gebruiksfunctie gelijk. Door deze arbitraire manier van beoordelen, kunnen eisen soms best uit verhouding raken met de risico’s.

Ontvluchting in portiekflat

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, achtste jaargang nr. 6, december 2015, door Emiel van Rossum.
Bouwen is altijd een compromis tussen aan de ene kant kosten en aan de andere kant zaken als kwaliteit, bruikbaarheid en veiligheid. Dit geldt bij alle typen gebouwen, dus ook bij woongebouwen.

Register voor kwaliteitsborging brandveilig bouwen

Publicatie in het managementblad Beveiliging.nl, december 2015, door Rob Jastrzebski.
Kwaliteit was de rode draad in het programma van de halfjaarlijkse Nationale Kennisdag Brandpreventie van de Brandpreventie Academy.

Brand meester

Publicatie in Vakblad Cobouw.nl, 30 oktober 2015, door Emiel van Rossum.
Emiel van Rossum is een druk bezet man. In krap twee jaar tijd stampte hij de Brandpreventie Academy uit de grond en wist hij de opleiding tot een van de grootste in Nederland uit te bouwen. Google de woorden ‘brand’ en ‘preventie’ en je komt gegarandeerd bij een van de bedrijven van Van Rossum uit. Maar vaak is dat googlen helemaal niet nodig. Dan heeft iemand uit zijn omvangrijke netwerk Van Rossum al getipt als autoriteit. De juiste man dus om eens te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van regelgeving rondom brandpreventie.

Omgaan met uitbreiding

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, achtste jaargang nr. 4, september 2015, door Emiel van Rossum.
In economisch goede tijden kan een bedrijf groeien als kool. Bij snelle groei van het bedrijf zal bijvoorbeeld de productiecapaciteit ook moeten groeien. Om die productiecapaciteit onder te brengen, moet ook de huisvesting groeien. Zo kan het zijn dat binnen enkele jaren de gebouwen flink worden uitgebreid.

Afvalverbranding omtoveren tot pretpark

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, achtste jaargang nr. 2, april 2015, door Emiel van Rossum.
Herbestemmen van gebouwen is steeds actueler in een land dat vol met karakteristieke gebouwen staat die in sommige gevallen hun functie verliezen. Vooral als deze gebouwen jong en karaktervol zijn.

Vervallen trappenhuizen

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, achtste jaargang nr. 1, februari 2015, door Emiel van Rossum.
Soms kan het tijdens de levensduur van een bouwwerk zo zijn dat men de inrichting net wat anders wil dan ooit het ontwerpuitgangspunt is geweest. De vraag is natuurlijk of dit zonder aanpassingen zo maar mag.

Brandwerende deur met asbest

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, zevende jaargang nr. 6, december 2014, door Emiel van Rossum.
Asbest is een product met een relatief hoge brandwerendheid. Om die reden is het jarenlang toegepast in brandwerende constructies. Er kleven echter grote gezondheidsrisico’s aan het gebruik van asbest.

RWA-installatie in een metrotunnel

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, zevende jaargang nr. 5, november 2014, door Emiel van Rossum.
Je weet pas of iets werkt na een praktijktest. Een niet-voorzien aspect kan dure investeringen tenietdoen. Dat geldt ook voor de toepassing van een dure rook- en warmteafvoerinstallatie.

Kerk met nieuwe bestemming

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, zevende jaargang nr. 4, september 2014, door Emiel van Rossum.
Maatschappelijke, culturele en economische veranderingen leiden er steeds vaker toe dat gebouwen een andere bestemming krijgen. Neem het afnemende kerkbezoek, waardoor de kerk in het navolgende project een nieuwe bestemming krijgt als gezondheidscentrum. Zo’n herbestemming heeft ook gevolgen voor de brandveiligheid.

Certificering van een ontruimingsalarminstallatie

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, zevende jaargang nr. 3, juni 2014, door Emiel van Rossum.
Brandveilig bouwen is een zaak van details en samenhang in maatregelen. Maar soms kunnen brandveiligheidsmaatregelen elkaar in de praktijk tegenwerken. Als in een bouwwerk een brandmeldinstallatie vereist is, zal hier ook een ontruimingsalarminstallatie aan gekoppeld zijn. Een ontruimingsalarminstallatie is een installatie die de personen in een gebouw alarmeert in geval van bijvoorbeeld brand.

Auto's in een caravanopslag

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, zevende jaargang nr. 2, mei 2014, door Emiel van Rossum.
Wanneer het in een sector slechter gaat, zoals bijvoorbeeld de tuinbouw, zullen ondernemingen een andere strategie toe moeten passen. De ondernemer in de navolgende situatie heeft zijn tuinbouwkas in gebruik genomen als caravanstalling. De gemeente had speciale ontheffing in het bestemmingsplan gegeven voor het omvormen van een tuinbouwkas naar caravanstalling.

Toepassing brandwerend glas in scheiding

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, zevende jaargang nr. 1, februari 2014, door Emiel van Rossum.
Een ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel. Dat gaat ook op bij het toepassen van duur brandwerend glas.

Brandwerende doorvoeringen en functiebehoud

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, zesde jaargang nr. 6, december 2013, door Emiel van Rossum.
Brandveilig bouwen is een zaak van details. Kleine details kunnen grote investeringen in veiligheid teniet doen, zoals bij het brandveilig afdichten van doorvoeringen door brandwerende muren.

Software voor evacuatiesimulaties

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, vijfde jaargang nr. 4, september 2012, door Emiel van Rossum.
Evacuatiesimulatiemodellen worden steeds vaker toegepast in het kader van Fire Safety Engineering en gelijkwaardigheid. Hierdoor kan bepaald worden of een bouwwerk tijdig ontvlucht kan worden bij calamiteiten. In toenemende mate wordt hiervoor complexe simulatiesoftware toegepast.