Go to Top

Publicaties

Terugblik Nationaal Congres Brandpreventie mei 2017

Publicatie Brandveilig.com, mei 2017.
Het Nationaal Congres Brandpreventie in Echteld, gehouden op 23 en 24 mei, stond op woensdag 24 mei in het teken van brandbeveiligingsinstallaties. Vijf sprekers gaven een lezing, sommige theoretisch van inslag, andere juist met een focus op een casus. Na het welkomstwoord van directeur en docent van Brandpreventie Academy Emiel van Rossum, trapte Sjaak Taal af met de eerste lezing.

Webbased berekeningen voor brandoverslag in opeenvolgende stappen

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, negende jaargang nr. 5, oktober 2016, door Emiel van Rossum.
Tussen twee brandcompartimenten wordt volgens het bouwbesluit een minimaal aantal minuten WBDBO vereist. Simpel gezegd: het aantal minuten dat een brand er minimaal over doet om naar een volgend brandcompartiment over te slaan. Dit traject is, afhankelijk van de situatie, een doorslagtraject of een overslagtraject. Voor de doorslagtrajecten zijn er verschillende testnormen, die vanuit de NEN 6069 worden aangestuurd, waarmee de constructies getest kunnen worden. Voor de overslagtrajecten is een aantal formules opgenomen in de NEN 6068.

Regelgeving centraal tijdens Nationale Kennisdag Brandpreventie

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, negende jaargang nr. 4, september 2016, door Marcel van Duijn.
De Brandpreventie Academy presenteerde onlangs voor de vierde maal in het Restaurant en Congrescentrum Oude Duikenburg in Echteld de Nationale Kennisdag Brandpreventie. De dag is inmiddels uitgegroeid tot een waar begrip in de brandpreventiewereld. Er was in de congreszaal dan ook geen stoel onbezet. Opvallend was dat vrijwel alle lezingen waren gelardeerd met (opbouwende) kritiek op regelgeving en normering omtrent brandpreventie. Zo ging Rudolf van Mierlo van Efectis Nederland nadrukkelijk in op de nieuwe normen voor rookwerendheid.

Loods met grote vuurlast

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, negende jaargang nr. 2, april 2016, door Emiel van Rossum.
Bouwregelgeving is een compromis tussen veiligheid en regeldruk. Daarbij is het een confectie-oplossing die soms wel op gebouwen toegepast wordt, waar een maatoplossing wellicht niet verkeerd zou zijn. De grenswaarden zijn voor alle gebouwen met dezelfde gebruiksfunctie gelijk. Door deze arbitraire manier van beoordelen, kunnen eisen soms best uit verhouding raken met de risico’s.

Ontvluchting in portiekflat

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, achtste jaargang nr. 6, december 2015, door Emiel van Rossum.
Bouwen is altijd een compromis tussen aan de ene kant kosten en aan de andere kant zaken als kwaliteit, bruikbaarheid en veiligheid. Dit geldt bij alle typen gebouwen, dus ook bij woongebouwen.

Register voor kwaliteitsborging brandveilig bouwen

Publicatie in het managementblad Beveiliging.nl, december 2015, door Rob Jastrzebski.
Kwaliteit was de rode draad in het programma van de halfjaarlijkse Nationale Kennisdag Brandpreventie van de Brandpreventie Academy.

Brand meester

Publicatie in Vakblad Cobouw.nl, 30 oktober 2015, door Emiel van Rossum.
Emiel van Rossum is een druk bezet man. In krap twee jaar tijd stampte hij de Brandpreventie Academy uit de grond en wist hij de opleiding tot een van de grootste in Nederland uit te bouwen. Google de woorden ‘brand’ en ‘preventie’ en je komt gegarandeerd bij een van de bedrijven van Van Rossum uit. Maar vaak is dat googlen helemaal niet nodig. Dan heeft iemand uit zijn omvangrijke netwerk Van Rossum al getipt als autoriteit. De juiste man dus om eens te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van regelgeving rondom brandpreventie.

Omgaan met uitbreiding

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, achtste jaargang nr. 4, september 2015, door Emiel van Rossum.
In economisch goede tijden kan een bedrijf groeien als kool. Bij snelle groei van het bedrijf zal bijvoorbeeld de productiecapaciteit ook moeten groeien. Om die productiecapaciteit onder te brengen, moet ook de huisvesting groeien. Zo kan het zijn dat binnen enkele jaren de gebouwen flink worden uitgebreid.

Afvalverbranding omtoveren tot pretpark

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, achtste jaargang nr. 2, april 2015, door Emiel van Rossum.
Herbestemmen van gebouwen is steeds actueler in een land dat vol met karakteristieke gebouwen staat die in sommige gevallen hun functie verliezen. Vooral als deze gebouwen jong en karaktervol zijn.

Vervallen trappenhuizen

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, achtste jaargang nr. 1, februari 2015, door Emiel van Rossum.
Soms kan het tijdens de levensduur van een bouwwerk zo zijn dat men de inrichting net wat anders wil dan ooit het ontwerpuitgangspunt is geweest. De vraag is natuurlijk of dit zonder aanpassingen zo maar mag.

Brandwerende deur met asbest

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, zevende jaargang nr. 6, december 2014, door Emiel van Rossum.
Asbest is een product met een relatief hoge brandwerendheid. Om die reden is het jarenlang toegepast in brandwerende constructies. Er kleven echter grote gezondheidsrisico’s aan het gebruik van asbest.

RWA-installatie in een metrotunnel

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, zevende jaargang nr. 5, november 2014, door Emiel van Rossum.
Je weet pas of iets werkt na een praktijktest. Een niet-voorzien aspect kan dure investeringen tenietdoen. Dat geldt ook voor de toepassing van een dure rook- en warmteafvoerinstallatie.

Kerk met nieuwe bestemming

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, zevende jaargang nr. 4, september 2014, door Emiel van Rossum.
Maatschappelijke, culturele en economische veranderingen leiden er steeds vaker toe dat gebouwen een andere bestemming krijgen. Neem het afnemende kerkbezoek, waardoor de kerk in het navolgende project een nieuwe bestemming krijgt als gezondheidscentrum. Zo’n herbestemming heeft ook gevolgen voor de brandveiligheid.

Certificering van een ontruimingsalarminstallatie

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, zevende jaargang nr. 3, juni 2014, door Emiel van Rossum.
Brandveilig bouwen is een zaak van details en samenhang in maatregelen. Maar soms kunnen brandveiligheidsmaatregelen elkaar in de praktijk tegenwerken. Als in een bouwwerk een brandmeldinstallatie vereist is, zal hier ook een ontruimingsalarminstallatie aan gekoppeld zijn. Een ontruimingsalarminstallatie is een installatie die de personen in een gebouw alarmeert in geval van bijvoorbeeld brand.

Auto's in een caravanopslag

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, zevende jaargang nr. 2, mei 2014, door Emiel van Rossum.
Wanneer het in een sector slechter gaat, zoals bijvoorbeeld de tuinbouw, zullen ondernemingen een andere strategie toe moeten passen. De ondernemer in de navolgende situatie heeft zijn tuinbouwkas in gebruik genomen als caravanstalling. De gemeente had speciale ontheffing in het bestemmingsplan gegeven voor het omvormen van een tuinbouwkas naar caravanstalling.

Toepassing brandwerend glas in scheiding

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, zevende jaargang nr. 1, februari 2014, door Emiel van Rossum.
Een ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel. Dat gaat ook op bij het toepassen van duur brandwerend glas.

Brandwerende doorvoeringen en functiebehoud

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, zesde jaargang nr. 6, december 2013, door Emiel van Rossum.
Brandveilig bouwen is een zaak van details. Kleine details kunnen grote investeringen in veiligheid teniet doen, zoals bij het brandveilig afdichten van doorvoeringen door brandwerende muren.

Software voor evacuatiesimulaties

Publicatie in Vakblad Brandveilig.com, vijfde jaargang nr. 4, september 2012, door Emiel van Rossum.
Evacuatiesimulatiemodellen worden steeds vaker toegepast in het kader van Fire Safety Engineering en gelijkwaardigheid. Hierdoor kan bepaald worden of een bouwwerk tijdig ontvlucht kan worden bij calamiteiten. In toenemende mate wordt hiervoor complexe simulatiesoftware toegepast.