fbpx
Go to Top

Covid-19 en onze opleidingen

Op deze pagina houden wij onze informatie over het coronavirus up-to-date.

Update 25 februari 2021:
Tijdens de persconferentie van 23 februari jl. is helaas nog geen groen licht gegeven voor het hervatten van klassikaal onderwijs door onze academy. Dit betekent dat wij tot in ieder geval 15 maart doorgaan met het geven van online lessen. Deze manier van onderwijs op afstand maakt het mogelijk om de lopende en geplande opleidingen zoveel mogelijk door te laten lopen voor onze cursisten. De geplande datums zijn ook voor de online bijeenkomsten van toepassing. Via een virtuele bijeenkomst verzorgt de docent de lesdag. Er is een directe connectie tussen de docent en de deelnemers, er wordt gebruikt gemaakt van een PowerPoint presentatie en er kunnen documenten gedeeld worden met de cursisten. Het lesmateriaal sturen wij naar de privéadressen van onze cursisten.

Update 3 februari 2021: 
Tijdens de persconferentie van 2 februari jl. is helaas aangekondigd dat de lock down wordt verlengd tot en met minstens 2 maart a.s. Dit betekent dat ook wij nog steeds onderwijs op afstand, dus online, moeten geven. Het opleidingsmateriaal dat normaliter klassikaal wordt verstrekt, sturen wij naar de privéadressen van onze cursisten. Als we dit adres niet hebben, vragen we je hierom. Als je recent verhuisd bent of binnenkort gaat verhuizen is het ook fijn als je dit aan ons doorgeeft.

Update 12 januari 2021:
De lock down is helaas verlengd met drie weken (vanaf 19 januari 2021). Dit betekent dat alle klassikale lessen tot in ieder geval 10 februari 2021 online gegeven worden. We volgen het nieuws hierover op de voet en informeren je zo snel als mogelijk als er voor ons van belang zijnde veranderingen optreden.

Update 15 december 2020:
Na de aangekondigde maatregelen zijn wij genoodzaakt om onze opleidingen tot 19 januari 2021 online te verzorgen.

Via een virtuele bijeenkomst verzorgt de docent de lesdag. Er is een directe connectie tussen de docent en de deelnemers, er wordt gebruikt gemaakt van een PowerPoint presentatie en er kunnen documenten gedeeld worden met de cursisten. Uiteraard gaan wij ook de benodigde materialen bij de deelnemers thuis laten bezorgen. Deze manier van onderwijs op afstand maakt het mogelijk om de lopende en geplande opleidingen zoveel mogelijk door te laten lopen voor onze cursisten. De geplande datums zijn ook voor de online bijeenkomsten van toepassing.

Uiteraard schakelen wij direct terug naar klassikaal lesgeven op de geplande locaties, zodra dit mogelijk is.
Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we na 19 januari weer fysiek lesgeven, waarbij wij uiteraard alle maatregelen in acht nemen. Na de nieuwe persconferentie op 12-1-2021 zullen wij hier een nieuwe update plaatsen.

Veel gezondheid toegewenst!

Informatie tot 15-12-2020:

Onze opleidingslocaties

Op dit moment nemen de opleidingslocaties verschillende standpunten in. Onderwijs en trainingsinstellingen mogen opleidingen verzorgen, tot een maximum van 30 personen. Onze groepen zijn standaard kleiner, zeker in deze tijd. Wij hanteren de 1,5 meter richtlijn van het RIVM.
Wij verwachten van onze opleidingslocaties dat de voorzorgmaatregelen conform het RIVM genomen zijn, zoals de hygiënische maatregelen en de 1,5 meter afstand. De lunch kan niet meer geserveerd worden, hiervoor wordt gebruik gemaakt van lunchboxen.

Klassikale lessen en online lessen

Ons streven is om de lesdagen klassikaal te verzorgen, conform onze planning. Mocht dit niet mogelijk zijn, zullen wij de lesdag online verzorgen via Zoom meetings. Wij hebben hier positieve ervaringen mee opgedaan. Er kunnen redenen zijn, waarom de lesdag niet klassikaal doorgang kan vinden:

  • De locatie is gesloten. Na de aangekondigde maatregelen op 14-10-2020 zijn de locaties in beraad. Enkele sluiten de deuren, anderen geven aan open te blijven. Dit kan ook tot verplaatsing van de locatie leiden.
  • Indien door de maatregelen blijkt dat wij de lessen niet klassikaal mogen verzorgen, schakelen wij direct over op online bijeenkomsten via Zoom.
  • Helaas kunnen ook onze docenten (milde) klachten krijgen. Zij zijn dan in staat de lesdag te verzorgen via Zoom meetings. Uiteraard nemen wij geen enkel risico en bij twijfel zullen wij de lesdag naar een online meeting overzetten.

Mocht jij al in het bezit zijn van de lesmaterialen voordat er een online les plaatsvindt, is er natuurlijk geen probleem. In andere gevallen zullen wij informeren naar welke locatie wij de materialen kunnen toezenden.

Wat verwachten wij van jou?

Wij kunnen niet alleen zorgen voor een veilige leeromgeving. Wij vragen ook jouw inzet. Heb je klachten zoals verkoudheid, loopneus of een hoest? Hebben je huisgenoten klachten en worden zij getest of zijn zij in afwachting van de test? Ben je door de GGD geadviseerd thuis te blijven?
Wij vragen je in dit soort gevallen en bij twijfel thuis te blijven en contact met ons op te nemen. Wij zorgen ervoor dat je op de dag zelf nog kunt inloggen op een Zoom meeting. Je bent dan thuis aanwezig in de klassikale les.
Zijn er nog vragen? Dan horen wij het graag!
Wij wensen je een fijne leertijd toe, in goede gezondheid.
Team opleidingen Brandpreventie Academy