fbpx
Go to Top

Masterclass rookbeheerssytemen

tevreden

De masterclass “rookbeheerssytemen” is er op gericht om je op het gebied van natuurlijke RWA installaties in atria, rookbeheersingsinstallaties in parkeergarages en overdruk installaties in trappenhuizen de basisprincipes van deze systemen bij te brengen.

Daarom kies je voor deze opleiding

Bij Brandpreventie Academy streven we ernaar om je zoveel mogelijk kennis te laten opdoen die je direct in de praktijk kunt toepassen. We delen kennis waarmee je direct aan de slag kan gaan.

Inhoud van de opleiding

De training bestaat uit een dag waarbij van elk van de onderwerpen het toepassingsgebied, de ontwerpparameters en de toetsingscriteria worden behandeld. Daarna zal per onderwerp worden gekeken welke normen of richtlijnen kunnen of moeten worden gehanteerd en hoe deze kunnen worden toegepast.

Tevens zal worden ingegaan op het vraagstuk gelijkwaardige oplossing door middel van rookbeheersingsinstallaties en de voor- en nadelen.

Tussendoor mag je alle theorie die je hebt geleerd zelf toepassen door middel van een casus en/of open vragen die klassikaal en interactief behandeld wordt.

In de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Ontwerpnormen
  • Interactie met overige brandveiligheidsinstallaties
  • Basisprincipes van de 3 hoofdsystemen
  • Gelijkwaardigheid rookbeheersingsinstallaties
  • Faalkansen installaties
  • Testen en contoleren werking van de installaties

Doelgroep

De masterclass “rookbeheerssystemen” is bedoeld voor o.a. projectmanagers, adviseurs, brandpreventiemedewerkers, medewerkers risicobeheersing, architecten, installateurs etc. Kortom: voor iedereen die met de regelgeving van brandveiligheid te maken heeft en meer over rookbeheerssystemen wil weten. De masterclass wordt gegeven op MBO/HBO niveau.

Certificaat

Je ontvangt op het einde van de masterclass een certificaat van deelname.