fbpx
Go to Top

Masterclass externe veiligheid & PGS

tevreden

Een praktijkgerichte cursus Externe Veiligheid & PGS 15

De 2-daagse masterclass “Externe veiligheid & PGS 15” is erop gericht om een bredere blik te geven op ‘brandveiligheid’ wanneer je een gebouw ontwerpt in de omgeving van een route gevaarlijke stoffen of wanneer in het gebouw een opslag met gevaarlijke stoffen is gepland. In deze masterclass wordt de risiconormering voor externe veiligheid toegelicht en de hoofdlijnen van de wetgeving. Daarnaast ga je je middels casuïstiek verdiepen in een aantal bouwplannen, waarin externe veiligheid een rol kan spelen.

Daarom kies je voor deze opleiding

Bij Brandpreventie Academy streven we ernaar om je zoveel mogelijk kennis te laten opdoen die je direct in de praktijk kunt toepassen. We delen kennis waarmee je direct aan de slag kan gaan.

Inhoud van de opleiding

De masterclass bestaat uit 2 dagen. Het eerste deel bestaat uit een inleiding op het thema externe veiligheid en de relevante wetgeving. Bijzondere aandacht wordt besteed aan afdeling 2.16 uit het Bouwbesluit: Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied (nieuwbouw).

Het tweede deel bestaat uit een inleiding over opslag verpakte gevaarlijke stoffen en de relevante wetgeving/richtlijnen (PGS 15). Daarna mag je aan de slag met een casus over veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied en een casus over de PGS 15.

In de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Normering Externe Veiligheid
  • Wet- en regelgeving externe veiligheid
  • Bouwbesluit (afdeling 2.16): Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied
  • PGS 15

Doelgroep

De masterclass “Externe veiligheid & PGS 15” is bedoeld voor o.a. projectmanagers, adviseurs, brandpreventiemedewerkers, medewerkers risicobeheersing, architecten etc. Kortom: voor iedereen die met de regelgeving van brandveiligheid te maken heeft en een solide basis wil hebben op het gebied van externe veiligheid & gevaarlijke stoffen. De masterclass wordt gegeven op MBO/HBO niveau.

Certificaat

Je ontvangt op het einde van de masterclass een certificaat van deelname.