fbpx
Go to Top

Opsteller UPD BMI, OAI en Sprinkler

tevreden

Word erkend opsteller uitgangspuntendocument voor brandmeld-, ontruimingsalarm- en sprinklerinstallaties

De 12-daagse opleiding is erop gericht om je de theoretische en praktische kennis van brandveiligheid, installatietechniek, certificering en wetgeving bij te brengen, waarna je in staat bent om uitgangspunten brandbeveiliging op te stellen voor brandmeld-, ontruimingsalarm- en sprinklerinstallaties.

Daarom kies je voor deze opleiding

Bij Brandpreventie Academy streven we ernaar om jou zoveel mogelijk kennis te laten opdoen die je direct in de praktijk kunt toepassen. Met deze opleiding kun je de erkenning voor opsteller UPD verkrijgen.
Daarnaast streven wij naar de hoogst haalbare kwaliteit in onze opleidingen. Dat zie je overal in terug, zowel in het fysieke lesmateriaal als de locatie waar onze lessen plaatsvinden.

Inhoud van de opleiding

In de opleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het verschijnsel brand, branduitbreiding en brandoorzaken
  • Wetgeving brandmeld- en ontruimingsinstallaties
  • Processen op het gebied van certificering
  • Brandveiligheidsinstallaties
  • Risicoanalyse
  • Uitgangspuntendocument

Deze opleiding is geïnspireerd op het CCV-certificatieschema UPD. Grondige inhoudelijke kennis van brandveiligheid is voorwaarde voor certificatie.

Scope
De scope van de opleiding is het opstellen voor UPD’s voor brandmeld en ontruimingsinstallaties, die vanuit het bouwbesluit worden geëist. De scope van de opleiding is het opstellen voor UPD’s voor sprinklerinstallaties, die binnen de NEN-EN12845+NEN1073 passen, en opslaggebouwen, die eventueel buiten voornoemde norm vallen.

Doelgroep

De opleiding opsteller UPD BMI en OAI is bedoeld voor toekomstig opstellers van UPD’s, die officieel erkend willen worden als onafhankelijk UPD opsteller.

Examen

Het examen wordt afgenomen voor het CiBV. Tijdens het mondelinge examen van 60 minuten worden theoretische vragen gesteld over de lesstof (1/3 van de tijd) en vragen over de praktijkopdracht (2/3 van de tijd).

Bij een gecombineerd examen UPD BMI/OAI en Sprinkler vindt het examen op 1 dag plaats, waarbij twee verschillende praktijkopdrachten gemaakt dienen te worden en twee mondelinge examens afgenomen worden.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar het CiBV.