fbpx
Go to Top

Combinatie Fire Safety Engineering

tevreden
Deze 8-daagse Vervolg FSE opleiding wordt verzorgd door twee enthousiaste experts op het gebied van brandveiligheid: Emiel van Rossum en Rudolf van Mierlo.
De opleiding vormt een goede inleiding in de wereld van FSE. De eerste 4 dagen wordt een goede basis gelegd, zodat je voeling krijgt met het uitgebreide vakgebied van Fire Safety Engineering (Aankomende FSE). Vervolgens neemt Rudolf van Mierlo je 4 dagen mee voor een meer verdiepende kijk. Je verhoogt je deskundigheid en leert vanuit een bredere en meer innovatieve invalshoek te kijken naar de uitdagingen in het vakgebied van brandveiligheid.
Deze 8-daagse opleiding wordt afgesloten met een examen, ongeveer 14 dagen na de laatste lesdag.

FSE

Fire Safety Engineering (FSE) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van brandveiligheid, die vooral gebruikt wordt om de brandveiligheid te onderbouwen van de niet-standaard en complexere gebouwen. Voor FSE is kennis nodig van vele onderwerpen, zoals het gedrag van materialen, constructies en personen bij brand en de verspreiding van brand en rook in een gebouw maar ook van de werking van installaties, risicobenaderingen en FSE-modellen.

Voor wie

De doelgroep is onder andere brandveiligheidsadviseurs, (preventie)medewerkers van de brandweer of veiligheidsregio, brandonderzoekers, medewerkers bouw- en woningtoezicht, vergunningverleners.
Als jij wilt deelnemen aan deze opleiding, verwachten wij een bovengemiddelde kennis van brand en brandveiligheid. De BPD1 opleiding (of daarmee vergelijkbare opleiding) is een goede vooropleiding.

Opleidingsniveau en studiebelasting

HBO/HBO+ niveau opleiding met natuurkundig en rekenkundig inzicht en vaardigheid.
Deze opleiding bestaat uit 8 lesdagen en een examen van 2 uur. Daarnaast kun je uitgaan van een gemiddelde studiebelasting van 4-6 uur per lesdag. Voor lesdag 1 ontvang je materialen ter voorbereiding van de eerste lesdag.

Inhoud van de opleiding

De 8-daagse opleiding bevat een combinatie van theorielessen en opdrachten. De toepassingsopdrachten kunnen zowel individueel als in groepsverband worden uitgevoerd. Hiermee leer je de theorie omzetten naar de praktijk.
De onderwerpen die aan bod komen:

Blok Aankomend

 • FSE en brandveiligheidsdoelen
 • Brandfysica (rk)
 • Warmtetransport (rk)
 • Rook en rookverspreiding (rk)
 • Vluchten bij brand
 • Constructiegedrag en Materiaalgedrag
 • Zonemodellen
 • CFD-modellen
 • Ontruimingsmodellen
 • Modelleren binnen FSE
 • ASET RSET vergelijking
 • Risicobenadering
 • Gevoeligheidsanalyse
Blok Vervolg

 • Fysica: warmte en stroming (grotendeels zelfstudie)
 • Brandfysica: Ontsteking en vlammen
 • Brandfysica: Warmteoverdracht door straling (rk)
 • Compartimentsbranden: Brandstof- en zuurstoftoevoer, uitslaande vlammen
 • Compartimentsscheidingen: Brand- en rookwerendheid
 • Rookverspreiding: Zichtlengte en concentraties (rk)
 • Rookverspreiding: Zonemodellen (rk)
 • Vluchten: vluchtconcepten
 • Vluchten: ASET-RSET-analyses (rk)
 • Risico-analyse: QRA en kansgetallen
 • Risico-analyse: Invulling van gelijkwaardigheid
(rk): met belangrijke rekenkundige component

Daarom kies je voor deze opleiding

 • De docenten Emiel van Rossum Rudolf van Mierlo zijn echte specialisten in het vakgebied. Hij heeft de gave om als docent op een duidelijke en rustige manier de vaak ingewikkelde stof over te brengen.
 • Deze opleiding gaat voorbij regelgericht denken. Je krijgt een breder perspectief aangereikt om naar de uitdagingen in het vakgebied brandveiligheid te kunnen kijken.
 • Wij werken met kwalitatieve studiematerialen. Onze locaties zijn centraal gelegen. Van cursisten krijgen wij complimenten over de goede verzorging en uitgebreide lunches.
 • Een examen maakt onderdeel uit van deze opleiding.

Beoordelingen

Onlangs heb ik als aanvulling op de opleiding Brandpreventiedeskundige 1 ook de opleiding Fire Safety Engineering gevolgd bij Brandpreventie Academy. Met veel plezier heb ik beide opleidingen doorlopen en inmiddels ook met een positief resultaat afgesloten. Zowel Emiel van Rossum als Rudolf van Mierlo zijn erin geslaagd om er een boeiende, interessante maar vooral leerzame opleiding van te maken.
Rob de Leeuw
bouwkundig tekenaar / brandpreventie deskundige / Van Dun Advies BV
Tijdens de cursus FSE weten beide docenten op een enthousiaste wijze de materie over te brengen. Hierdoor gaat de stof uit het boek “Fire Safety Engineering” leven. Door de diverse handreikingen en toelichting is deze kennis direct en praktisch toepasbaar in het werkgebied.
Martijn van den Hoef
Fire Safety Interface Manager / Amsterdam Airport Schiphol