fbpx
Go to Top

Opleiding Fire Safety Engineering

tevreden

(8,8 / 10)

Een toepasbare diepgaande opleiding

Fire Safety Engineering (FSE) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van brandveiligheid, die vooral gebruikt wordt om de brandveiligheid te onderbouwen van de minder voorkomende en complexere gebouwen. Voor FSE is kennis nodig van vele onderwerpen, zoals het gedrag van materialen, constructies en personen bij brand en de verspreiding van brand en rook in een gebouw maar ook van de werking van installaties, risicobenaderingen en FSE-modellen.

De 6-daagse opleiding Fire Safety Engineering staat onder leiding van de gerenommeerde docent Rudolf van Mierlo. Enkele lesdagen worden verzorgd door Emiel van Rossum. Deze opleiding is gebaseerd op “Fire Safety Engineering – Handboek voor de bouw”, wat het een goede praktische basis geeft.

Daarom kies je voor deze opleiding

 • De opleiding heeft een erg praktisch en toepasbaar karakter;
 • Zowel Brandpreventie Academy als Rudolf van Mierlo streven naar de hoogst haalbare kwaliteit;
 • Dit is het ideale vervolg op de opleiding Brandpreventiedeskundige 1;
 • Door de examinering met diploma toon je je kennis aan.

Inhoud van de opleiding Fire Safety Engineering

FSE boekInhoud
De basisopleiding FSE bevat een combinatie van theorielessen en opdrachten: De inhoudelijke basis wordt, mede aan de hand van het cursusboek (Fire Safety Engineering – Handboek voor de bouw), gelegd in theorielessen die per onderwerp gegeven worden. Hierna wordt, aan de hand van meerdere toepassingsopdrachten die soms individueel en soms in groepjes worden uitgevoerd, de theorie omgezet in praktijk. Hierbij gaat het om het leren gebruiken van de theorie uit het boek in verschillende opdrachten. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Als je het examen met goed gevolg aflegt, ontvang je een diploma.

Onderwerpen

 • Brandfysica
 • Rook en rookverspreiding
 • Vluchten bij brand
 • Zonemodellen en CFD-modellen
 • Constructiegedrag
 • Bepalingsmethoden constructiegedrag
 • Materiaalgedrag
 • Bepalingsmethoden materiaalgedrag
 • Brandbeveiligingsinstallaties
 • Modelleren binnen FSE
 • Ontruimingsmodellen + EEM-modellen
 • Risicobenadering

Doel van de opleiding
In de cursus gaat het niet om het verkrijgen van volledige geoefendheid in het gebruik van alle denkbare FSE-modellen, maar wel om het verkrijgen van inzicht in de hoofdlijnen van FSE, belangrijke in- en uitvoer van gangbare FSE-modellen en het kunnen toepassen van de juiste denkstappen en eenvoudige oriënterende berekeningen om theorie naar praktijk te kunnen vertalen.

Na deze cursus

 • Ken je de basisbeginselen, nodig voor het gebruik van FSE in met name de bouwsector;
 • Ken je belangrijke aandachtspunten, mechanismen, achtergronden, vuistregels en kengetallen;
 • Ken je de achtergronden en mechanismen van belangrijke FSE-modellen;
 • Beschik je over handvatten voor het beoordelen van een FSE-oplossing;
 • Beschik je over handvatten voor het samenstellen van een FSE-oplossing;
 • Kun je vanuit risico-denken brandveiligheid analyseren;
 • Kun je de voor FSE benodigde wijze van denken toepassen;

Doelgroep

De opleiding Fire Safety Engineering is bedoeld voor brandveiligheidsadviseurs, (preventie)medewerkers van de brandweer of veiligheidsregio, brandonderzoekers, medewerkers bouw- en woningtoezicht, vergunningverleners en iedereen met een bovengemiddelde kennis voor brand en brandveiligheid.

Opleidingsniveau

HBO niveau, de opleiding is echter ook geschikt voor wo geschoolden; voor mbo geschoolden is de cursus geschikt bij ervaring op het vakgebied. Deze opleiding is een mooi vervolg op de opleiding Brandpreventiedeskundige 1.

Beoordelingen

Onlangs heb ik als aanvulling op de opleiding Brandpreventiedeskundige 1 ook de opleiding Fire Safety Engineering gevolgd bij Brandpreventie Academy. Met veel plezier heb ik beide opleidingen doorlopen en inmiddels ook met een positief resultaat afgesloten. Zowel Emiel van Rossum als Rudolf van Mierlo zijn erin geslaagd om er een boeiende, interessante maar vooral leerzame opleiding van te maken.
Rob de Leeuw
bouwkundig tekenaar / brandpreventie deskundige / Van Dun Advies BV
Tijdens de cursus FSE weten beide docenten op een enthousiaste wijze de materie over te brengen. Hierdoor gaat de stof uit het boek “Fire Safety Engineering” leven. Door de diverse handreikingen en toelichting is deze kennis direct en praktisch toepasbaar in het werkgebied.
Martijn van den Hoef
Fire Safety Interface Manager / Amsterdam Airport Schiphol