fbpx
Go to Top

Brandpreventiedeskundige twee

tevreden

Een boeiende en diepgaande opleiding

De 16-daagse opleiding ‘Brandpreventiedeskundige 2’ is het logische vervolg op de opleiding Brandpreventiedeskundige 1. Met deze opleiding kom je als adviseur of toetser beter beslagen ten ijs.

Daarom kies je voor deze opleiding

 • De docenten zijn stuk voor stuk onbetwiste specialisten in hun vakgebied;
 • Dit is het ideale vervolg op de opleiding Brandpreventiedeskundige 1;
 • Brandpreventiedeskundige 2 is de private tegenhanger van Specialist Brandpreventie van het IFV.

Inhoud van Brandpreventiedeskundige 2

Naast verdieping op onder andere de wet- en regelgeving, komen de volgende onderwerpen aan bod:

Blok regelgericht

 • WBDBO;
 • Opslag gevaarlijke stoffen (PGS15);
 • Inleiding Externe veiligheid;
 • Plasbrandaandachtsgebied.

Blok Rekenmodellen

 • Toepassen NEN 6060 en 6079;
 • Workshop Brandoverslag berekening;
 • Workshop Ontvluchtingssimulaties;
 • Opvang en doorstroomcapaciteit.

Blok Installaties

 • Brandmeldinstallaties;
 • Ontruimingsinstallaties;
 • Sprinklerinstallaties;
 • Watermistinstallaties;
 • Gasblusinstallaties;
 • Rook- en warmteafvoerinstallaties;
 • Overdruk installaties.
Blok FSE

 • Brandfysica;
 • Rook en rookverspreiding;
 • Vluchten bij brand;
 • Zonemodellen en CFD-modellen;
 • Constructiegedrag;
 • Bepalingsmethoden constructiegedrag;
 • Materiaalgedrag;
 • Bepalingsmethoden materiaalgedrag;
 • Brandbeveiligingsinstallaties;
 • Modelleren binnen FSE;
 • Ontruimingsmodellen + EEM-modellen;
 • Risicobenadering.

De opleiding wordt afgesloten met een gedegen voorbereiding op het examen.

Docenten

Emiel van Rossum
Emiel van Rossum
Directeur en Docent
Johan Bijvank
Johan Bijvank
Docent Brandpreventie
Ir. Rudolf van Mierlo
Ir. Rudolf van Mierlo
Docent Fire Safety Engineering
Niels Schoots
Niels Schoots
Docent Sprinklertechniek
Daniek de Jager
Daniek de Jager
Docent Rookbeheerssystemen
George Rutten
George Rutten
Docent PGS/Externe veiligheid
Ronald Kuijpers
Ronald Kuijpers
Docent Brandmeldinstallaties

Doelgroep

De opleiding Brandpreventiedeskundige 2 is bedoeld voor brandveiligheidsadviseurs, (preventie)medewerkers van de brandweer of veiligheidsregio, brandonderzoekers, medewerkers bouw- en woningtoezicht, vergunningverleners en iedereen met een bovengemiddelde kennis voor brand en brandveiligheid.

Opleidingsniveau

Brandpreventiedeskundige 2 is op HBO niveau, de opleiding is echter ook geschikt voor wo geschoolden; voor mbo geschoolden is de cursus geschikt bij ervaring op het vakgebied. Deze opleiding is een mooi vervolg op de opleiding Brandpreventiedeskundige 1.

Toelatingseis

Om deze opleiding te kunnen volgen dien je in het bezit te zijn van het diploma Brandpreventiedeskundige 1, Adjunct hoofdbrandmeester preventie, Brandmeester preventie of Medewerker Brandpreventie.

Beoordelingen

De opleiding BPD2 (Brandpreventiedeskundige 2) heeft mij verdieping van mijn kennis van brandveiligheid gebracht. Waar BPD1 ophoudt bij de basis volgens het bouwbesluit, gaat BPD2 verder. Of om het wat hipper te zeggen: niet regelgericht, maar risicogericht denken. Dat kwam ook op de lesdagen naar voren. Er was volop ruimte om samen met de docenten en medecursisten cases te bediscussiëren. Als ik ook nog over de lunch zou schrijven, zou ten onrechte de indruk worden gewekt dat het een groot feest was. Het was hard werken en leren, zowel tijdens de les als gedurende de week bij het huiswerk. Maar dat is na afloop snel weer vergeten, terwijl kennis blijft.
Eric Reijm
adviseur brandveiligheid / moBius consult
Met veel plezier de opleiding Brandpreventiedeskundige 2 gevolgd. Veel interactie tussen medecursisten en docenten. Na de regelgerichte BPD 1 was deze opleiding risicogericht en past dus prima bij de hedendaagse zienswijze op brandveiligheid. Van de NEN 6079 tot en met de gevoeligheidsanalyses bij het toepassen van de ASET/RSET. De verdieping wat mij betreft ten aanzien van brandveiligheid. Het cursusmateriaal is dik voor elkaar en wie anders dan Rudolf van Mierlo kan beter het FSE handboek met je doornemen.
Dirk Groenveld
register risicodeskundige / Univé Noord-Holland UA