Go to Top

Brandpreventiedeskundige één

tevreden

(8,9 / 10)
Beoordelingen

Een boeiende en praktijkgerichte opleiding met waardevol diploma

Brandpreventiedeskundige 1 is erop gericht om je uitgebreide theoretische en praktische kennis van brandveiligheid bij te brengen, waarna je in staat bent zelfstandig bouwplantoetsingen uit te voeren en eisenpakketten voor brandveiligheid op te stellen. Bouwbesluit 2012 verwacht steeds meer kennis van jou en daarmee is deze opleiding een uitstekende basis. Na deze opleiding kun je het examen Brandpreventiedeskundige 1 afleggen bij ISAC examens of Certoplan.

Daarom kies je voor deze opleiding

Bij Brandpreventie Academy streven we ernaar om jou zoveel mogelijk kennis te laten opdoen die je direct in de praktijk kunt toepassen. We delen kennis waarmee je direct aan de slag kan gaan.
Daarnaast streven wij naar de hoogst haalbare kwaliteit in onze opleidingen, dat zie je overal in terug, zowel het fysieke lesmateriaal als de locatie waar onze lessen plaatsvinden.

Inhoud van Brandpreventiedeskundige 1

Deze 12-daagse opleiding start met de achtergrond van het verschijnsel brand en brandontwikkeling. Van daaruit wordt er een link gemaakt tussen brand en de regelgeving op basis van het normatief brandverloop.

De regelgeving wordt in het algemeen behandeld, waarna ingezoomd wordt op de brandveiligheidsregels uit het Bouwbesluit. Vanuit het Bouwbesluit worden vervolgens alle eisen uitgelegd op organisatorisch, bouwkundig en installatietechnisch vlak.

Belangrijke zaken die behandeld worden zijn bijvoorbeeld ontvluchting, (sub)brandcompartimentering en de diverse brandbeveiligingsinstallaties.

Een erg belangrijk onderdeel van Brandpreventiedeskundige 1 is het interactief behandelen van casuïstiek. Wij besteden erg veel aandacht aan casussen, zoals deze ook tijdens het uiteindelijke examen afgenomen worden. Hiermee wordt de cursist perfect voorbereid op het examen en de praktijk.

De opleiding is inclusief uitgebreide examentraining.

Doelgroep

De opleiding Brandpreventiedeskundige 1 is bedoeld voor iedereen die voor zijn werk over uitgebreide kennis van brandveiligheid moet beschikken, zoals adviseurs, engineers, medewerkers van brandweer en veiligheidsregio’s, toezichthouders, bouwplantoetsers, medewerkers van branddetectiebedrijven etc.

Beoordelingen

Binnen de 12 cursusdagen Brandpreventiedeskundige zijn alle relevante zaken ter sprake gekomen die door Emiel enthousiast, maar vooral ook logisch, werd behandeld. En niet onbelangrijk: Bij het examen kwam ik geen onbehandelde stof tegen. Ondanks dat het wel veel stof is, is mijn ervaring dat wanneer je actief deelneemt aan de cursus er eigenlijk geen sprake kan zijn van examenstress. Er was binnen de cursus ruim voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen, met zijn allen te discussiëren of ervaringen te delen. En omdat de groep heel divers is levert dat vaak interessante discussies op.
Tjitske Krabbenborg
Adviseur Bouwfysica / Aveco de Bondt
Ik heb de opleiding Brandpreventiedeskundige 1 als zeer prettig ervaren, omdat de cursus zeer professioneel gegeven werd door de trainer Hans Smits. Hans is een zeer ervaren en kundig persoon en is op de hoogte van de wet- en regelgeving. Cursus is op zich taaie materie, maar wordt goed overgebracht en afgewisseld met humor! Brandpreventie Academy ga zo door!
Hub Janssen
Perfect Brandpreventie B.V.
De cursus Brandpreventiedeskundige 1 heeft voor mij als bouwkundig uitvoerder veel voordelen opgeleverd. In het verleden nam ik alles wat de brandweer eiste zomaar aan. Na deze cursus is mijn parate kennis over de brandveiligheid aanzienlijk toegenomen. De meeste aannemers weten heel weinig over de brandpreventieve eisen. Door je te verdiepen in de wettelijke eisen over de brandveiligheid, weet je wat je als aannemer moet maken en zo voorkom je faalkosten. De groep was heel divers. Van installateurs, ambtenaren tot aan aannemers in de brandpreventie hebben deze cursus gevolgd. In goed verzorgde en centraal gelegen bijeenkomstruimte in Echteld, werd er vaak gediscussieerd, maar ook gelachen en genetwerkt.
Michel Loeve
Uitvoerder / Opzichter
De cursus is goed opgebouwd, volgt goed de volgorde van het Bouwbesluit en het cursusboek vormt een duidelijke toelichting op de stof. De uitleg van de docent, in dit geval Emiel van Rossum, was zeer helder. Er was ruim voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Iedereen krijgt volop aandacht en de interactie tussen docent en de groep was volop aanwezig. Het huiswerk volgt ook goed de lesstof, zodat aan het eind van de cursus voor de examentraining alle onderdelen qua moeilijkheidsgraad in de opgaven zijn verwerkt. Met deze cursus ben ik op dit gebied nu een volwaardige bouwplantoetser.
Ton van der Minnen
Interim Professional vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
In het najaar 2017 heb ik bij Brandpreventie Academy de opleiding Brandpreventiedeskundige 1 gevolgd. Ik heb dit als zeer positief ervaren. Voldoende/goed studiemateriaal en de inhoud en manier van lesgeven heb ik als prettig ervaren! Goede balans tussen theorie, praktische voorbeelden en casussen. Voldoende mogelijkheden om vragen te stellen over dagelijkse problemen waar cursisten tegen aan lopen op hun werk. Vooral de diversiteit van de groep cursisten vond ik erg leerzaam. De docent had meer dan voldoende kennis van zaken en was duidelijk in de uitleg. Al met al is deze opleiding bij brandpreventie Academy aan te raden.
Christel Hoeijmakers- van der Zanden
Medewerker risicobeheersing / Veiligheidsregio Limburg-Noord
De opleiding brandpreventiedeskundige 1 bij de brandpreventie academy is een degelijke gids bij het zoeken naar de juiste weg in de wetgeving. Emiel slaagt erin om de complexiteit van het bouwbesluit duidelijk en overzichtelijk te vertalen naar leesbare én begrijpbare materie. De opleiding is breed georiënteerd met uitgebreide praktijk casussen. De diversiteit en verschillende achtergronden van de collega studenten is een absolute meerwaarde. Het bouwbesluit is plots heel bruikbaar geworden voor mijn dagelijkse werkzaamheden.
Stijn Eyckmans
Tactisch Coördinator BHV
Samen met enkele collega’s heb ik de cursus Brandpreventiedeskundige I gevolgd. Brandpreventie Academy heeft voor onze groep een lesprogramma samengesteld waarin we in 10 dagen klaargestoomd werden voor het examen. Emiel heeft ons veel bijgebracht over het bouwbesluit en de werking van het bouwbesluit. En dat in een plezierige setting in Echteld en op een heldere manier met veel interactie.
Fred Grimm
Risk Engineer
Als groep Risk Engineers van Aegon hebben wij besloten om de opleiding Brandpreventiedeskundige I te volgen bij Brandpreventie Academy. Emiel heeft op geheel eigen en gedreven wijze, de soms wat droge stof, maar ook logische opzet van het bouwbesluit m.b.t. brandveiligheid aan ons overgebracht. Juist de leuke interactie tussen docent en onze risicopraktijk als verzekeraar m.b.t. thema brandveiligheid heeft gezorgd voor kennis verdieping op een zeer prettige wijze.
Rob Traas
Risk Engineer / Aegon
De opleiding is inhoudelijk erg goed en op niveau. De hoofdstukken zo als deze zijn opgesomd in het Bouwbesluit komen volledig aan de orde, zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Tevens zijn de huiswerkopdrachten goed samengesteld en worden deze klassikaal voldoende behandeld (ook als voorbereiding op het examen). Ik heb de afgelopen 12 lesdagen als prettig ervaren; qua docent, locatie en cursusopzet. Derhalve kan en zal ik de opleiding aan een ieder die geïnteresseerd is in brandveiligheid aanbevelen.
Ron Ponten
Handhaver / Gemeente Nijmegen