fbpx
Go to Top

Brandpreventiedeskundige één

tevreden

(8,9 / 10)
Beoordelingen

Een boeiende en praktijkgerichte opleiding met waardevol diploma

De opleiding Brandpreventiedeskundige 1 is erop gericht om je uitgebreide theoretische en praktische kennis van brandveiligheid bij te brengen, waarna je in staat bent zelfstandig bouwplantoetsingen uit te voeren en eisenpakketten voor brandveiligheid op te stellen. Voor het werken met Bouwbesluit 2012 wordt steeds meer kennis van je verwacht. Na deze opleiding kun je het examen Brandpreventiedeskundige 1 afleggen.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die voor zijn werk over uitgebreide kennis van brandveiligheid moet beschikken, zoals adviseurs, engineers, medewerkers van brandweer en veiligheidsregio’s, toezichthouders, bouwplantoetsers, medewerkers van branddetectiebedrijven en dergelijke.

De opleiding wordt op Mbo+/Hbo niveau gegeven. Er wordt geen specifieke voorkennis gevraagd. Het kunnen lezen van bouwtekeningen is een pre.

Inhoud van Brandpreventiedeskundige 1

In de opleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wet- en regelgeving
 • Bouwbesluit
 • Ontvluchting
 • Compartimentering- en ontvluchtingsprincipes
 • WBDBO
 • Diverse blusinstallaties
 • Deurvoorzieningen
 • Toepassen NEN 6060 & NEN 6079
 • Examentraining

Daarom kies je voor deze opleiding

 • Wij streven naar de hoogst haalbare kwaliteit in onze opleidingen. Wij behalen een score van 8,7 van onze cursisten.
 • Onze sfeervolle opleidingslocaties met fantastische lunches vallen in goede aarde bij onze cursisten.
 • Wij besteden veel aandacht aan het cursus- en lesmateriaal. Deze opleiding heeft een goed naslagwerk in de vorm van het Handboek Brandveiligheid.
 • Dit is een praktische opleiding, wij werken veel met casuïstiek. Op deze manier is het mogelijk om met de opgedane kennis een goede aansluiting te vinden met de praktijk.
 • Na deze opleiding kun je examen Brandpreventiedeskundige 1 afleggen bij ISAC examens of Certoplan.
 • Examentraining maakt onderdeel uit van deze opleiding. Zo ga je goed voorbereid naar het examen, met de beste kans op slagen.

Beoordelingen van andere cursisten

Ik heb de opleiding Brandpreventiedeskundige 1 als zeer prettig ervaren, omdat de cursus zeer professioneel gegeven werd door de trainer Hans Smits. Hans is een zeer ervaren en kundig persoon en is op de hoogte van de wet- en regelgeving. Cursus is op zich taaie materie, maar wordt goed overgebracht en afgewisseld met humor! Brandpreventie Academy ga zo door!
Hub Janssen
Perfect Brandpreventie B.V.
Als groep Risk Engineers van Aegon hebben wij besloten om de opleiding Brandpreventiedeskundige I te volgen bij Brandpreventie Academy. Emiel heeft op geheel eigen en gedreven wijze, de soms wat droge stof, maar ook logische opzet van het bouwbesluit m.b.t. brandveiligheid aan ons overgebracht. Juist de leuke interactie tussen docent en onze risicopraktijk als verzekeraar m.b.t. thema brandveiligheid heeft gezorgd voor kennis verdieping op een zeer prettige wijze.
Rob Traas
Risk Engineer / Aegon
De cursus Brandpreventiedeskundige 1 heeft voor mij als bouwkundig uitvoerder veel voordelen opgeleverd. In het verleden nam ik alles wat de brandweer eiste zomaar aan. Na deze cursus is mijn parate kennis over de brandveiligheid aanzienlijk toegenomen. De meeste aannemers weten heel weinig over de brandpreventieve eisen. Door je te verdiepen in de wettelijke eisen over de brandveiligheid, weet je wat je als aannemer moet maken en zo voorkom je faalkosten. De groep was heel divers. Van installateurs, ambtenaren tot aan aannemers in de brandpreventie hebben deze cursus gevolgd. In goed verzorgde en centraal gelegen bijeenkomstruimte in Echteld, werd er vaak gediscussieerd, maar ook gelachen en genetwerkt.
Michel Loeve
Uitvoerder / Opzichter
De opleiding brandpreventiedeskundige 1 bij de brandpreventie academy is een degelijke gids bij het zoeken naar de juiste weg in de wetgeving. Emiel slaagt erin om de complexiteit van het bouwbesluit duidelijk en overzichtelijk te vertalen naar leesbare én begrijpbare materie. De opleiding is breed georiënteerd met uitgebreide praktijk casussen. De diversiteit en verschillende achtergronden van de collega studenten is een absolute meerwaarde. Het bouwbesluit is plots heel bruikbaar geworden voor mijn dagelijkse werkzaamheden.
Stijn Eyckmans
Tactisch Coördinator BHV
De cursus is goed opgebouwd, volgt goed de volgorde van het Bouwbesluit en het cursusboek vormt een duidelijke toelichting op de stof. De uitleg van de docent, in dit geval Emiel van Rossum, was zeer helder. Er was ruim voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Iedereen krijgt volop aandacht en de interactie tussen docent en de groep was volop aanwezig. Het huiswerk volgt ook goed de lesstof, zodat aan het eind van de cursus voor de examentraining alle onderdelen qua moeilijkheidsgraad in de opgaven zijn verwerkt. Met deze cursus ben ik op dit gebied nu een volwaardige bouwplantoetser.
Ton van der Minnen
Interim Professional vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Door het volgen van deze opleiding heb ik meer kennis en ervaring kunnen opdoen op het gebied van brandveilig gebruik. Hierdoor ben ik nu breder inzetbaar geworden in mijn huidige functie en ben ik in staat om naast de controles ook lichte bouwplantoetsingen uit te kunnen voeren. Het is een aanrader voor eenieder die meer verdieping zoekt in het Bouwbesluit 2012. De docent Hans Smits gaf op een leuke en interactieve manier les, waardoor het voor de cursisten levendiger werd om de taaie materie eigen te maken. De lesstof is zodanig opgebouwd dat de combinatie van theorie en praktijk heel goed te volgen is. Brandpreventie Academy, ga zo door!
Risha Mohanlal
Eigenaar/Oprichter / Complex Toezicht
In het najaar 2017 heb ik bij Brandpreventie Academy de opleiding Brandpreventiedeskundige 1 gevolgd. Ik heb dit als zeer positief ervaren. Voldoende/goed studiemateriaal en de inhoud en manier van lesgeven heb ik als prettig ervaren! Goede balans tussen theorie, praktische voorbeelden en casussen. Voldoende mogelijkheden om vragen te stellen over dagelijkse problemen waar cursisten tegen aan lopen op hun werk. Vooral de diversiteit van de groep cursisten vond ik erg leerzaam. De docent had meer dan voldoende kennis van zaken en was duidelijk in de uitleg. Al met al is deze opleiding bij brandpreventie Academy aan te raden.
Christel Hoeijmakers- van der Zanden
Medewerker risicobeheersing / Veiligheidsregio Limburg-Noord
Samen met enkele collega’s heb ik de cursus Brandpreventiedeskundige I gevolgd. Brandpreventie Academy heeft voor onze groep een lesprogramma samengesteld waarin we in 10 dagen klaargestoomd werden voor het examen. Emiel heeft ons veel bijgebracht over het bouwbesluit en de werking van het bouwbesluit. En dat in een plezierige setting in Echteld en op een heldere manier met veel interactie.
Fred Grimm
Risk Engineer
De opleiding is inhoudelijk erg goed en op niveau. De hoofdstukken zo als deze zijn opgesomd in het Bouwbesluit komen volledig aan de orde, zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Tevens zijn de huiswerkopdrachten goed samengesteld en worden deze klassikaal voldoende behandeld (ook als voorbereiding op het examen). Ik heb de afgelopen 12 lesdagen als prettig ervaren; qua docent, locatie en cursusopzet. Derhalve kan en zal ik de opleiding aan een ieder die geïnteresseerd is in brandveiligheid aanbevelen.
Ron Ponten
Handhaver / Gemeente Nijmegen
Binnen de 12 cursusdagen Brandpreventiedeskundige zijn alle relevante zaken ter sprake gekomen die door Emiel enthousiast, maar vooral ook logisch, werd behandeld. En niet onbelangrijk: Bij het examen kwam ik geen onbehandelde stof tegen. Ondanks dat het wel veel stof is, is mijn ervaring dat wanneer je actief deelneemt aan de cursus er eigenlijk geen sprake kan zijn van examenstress. Er was binnen de cursus ruim voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen, met zijn allen te discussiëren of ervaringen te delen. En omdat de groep heel divers is levert dat vaak interessante discussies op.
Tjitske Krabbenborg
Adviseur Bouwfysica / Aveco de Bondt