fbpx
Go to Top

Stralingsberekening industriefunctie

Berekening

beta

Uitleg

Deze berekening is gebaseerd op de NEN 6068 Bijlage D artikel D.3.4 Eenvoudige berekening van de warmtestralingsflux bij brandcompartimenten met industriefunctie.
De doelstelling van deze berekening is om bij een industriefunctie met niet brandwerende schil te berekenen hoe groot de stralingsbelasting van een potentiele brand is op een bepaalde afstand.

Rekenmethode voor warmtestralingsflux
Deze berekening wordt gemaakt met de volgende onderdelen in beschouwing:
x = de afstand van de bron tot het observatiepunt
b = de breedte van het bronobject
h = de hoogte van het bronobject

De formule die hiervoor gebruikt word is:
Straling = \frac{4}{2\pi}*\left(\frac{h\frac{1}{2}}{b\frac{1}{2}}*A*arctan A+\frac{b\frac{1}{2}}{h\frac{1}{2}}*B*arctan B\right)*45

Voorwaarden (NEN 6068 art. 6.7):

  • de inwendige hoogte van de beschouwde brandruimte bedraagt maximaal 15 m;
  • boven de beschouwde brandruimte waarin een industriefunctie is gelegen, is geen andere brandruimte of ander brandcompartiment aanwezig;
  • de horizontale afstand tussen enig punt van een gevelopening van de ruimte van waaruit de weerstand tegen brandoverslag wordt bepaald, loodrecht op deze gevelopening, tot enig punt van een gevelopening van een andere ruimte, mag niet minder bedragen dan 5 m, indien de normalen op de gevels onder een hoek tussen 90º en 270º staan.

 


TERUG NAAR BEREKENINGENAansprakelijkheid

Hoewel deze berekeningen met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, garandeert Brandpreventie Academy (hierna: “de uitgever”) niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.