Go to Top

Opleidingen en cursussen op het gebied van brandveiligheid

Opleidingen en cursussen op het gebied van brandveiligheid


Binnen de 12 cursusdagen Brandpreventiedeskundige zijn alle relevante zaken ter sprake gekomen die door Emiel enthousiast, maar vooral ook logisch, werd behandeld. En niet onbelangrijk: Bij het examen kwam ik geen onbehandelde stof tegen. Ondanks dat het wel veel stof is, is mijn ervaring dat wanneer je actief deelneemt aan de cursus er eigenlijk geen sprake kan zijn van examenstress. Er was binnen de cursus ruim voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen, met zijn allen te discussiëren of ervaringen te delen. En omdat de groep heel divers is levert dat vaak interessante discussies op.
Tjitske Krabbenborg
Adviseur Bouwfysica / Aveco de Bondt
Als groep Risk Engineers van Aegon hebben wij besloten om de opleiding Brandpreventiedeskundige I te volgen bij Brandpreventie Academy. Emiel heeft op geheel eigen en gedreven wijze, de soms wat droge stof, maar ook logische opzet van het bouwbesluit m.b.t. brandveiligheid aan ons overgebracht. Juist de leuke interactie tussen docent en onze risicopraktijk als verzekeraar m.b.t. thema brandveiligheid heeft gezorgd voor kennis verdieping op een zeer prettige wijze.
Rob Traas
Risk Engineer / Aegon
Ik, als beginner in dit vakgebied, heb gekozen voor deze opleiding om mijn kennis op brandveiligheid te verruimen. In deze opleiding is veel van brandveiligheid naar voren gekomen. De instructeur Emiel gaat niet alleen in op de theorie, maar gaat ook vaak in op de praktijk. Mijn kennis is zeer verruimd.
Bas Heijselaar
Medewerker objectinformatie / Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland


Referenties

Meer referenties


NIEUW: Opleiding Fire Safety Engineering

meerinfoFire Safety Engineering (FSE) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van brandveiligheid, die vooral gebruikt wordt om de brandveiligheid te onderbouwen van de minder voorkomende en complexere gebouwen. Voor FSE is kennis nodig van vele onderwerpen, zoals het gedrag van materialen, constructies en personen bij brand en de verspreiding van brand en rook in een gebouw maar ook van de werking van installaties, risicobenaderingen en FSE-modellen.

Nationale Kennisdag Brandpreventie

meerinfo

Brandpreventie Academy organiseert in november de vijfde editie van de Nationale Kennisdagen Brandpreventie. Gezien de grote belangstelling  zijn er voortaan twee kennisdagen. De eerste dag zal in het thema van de bouwkundige brandpreventie staan en op de tweede dag is het thema brandveiligheidsinstallaties.

Woensdag 16 november 2016 – Bouwkundige brandpreventie

Donderdag 17 november 2016 – Brandveiligheidsinstallaties

Twee dagen vol inspirerende sprekers over leuke inhoudelijke thema’s voor zowel starters als gevorderden.