Go to Top

Opleidingen en cursussen op het gebied van brandveiligheid

Opleidingen en cursussen op het gebied van brandveiligheid


De cursus is goed opgebouwd, volgt goed de volgorde van het Bouwbesluit en het cursusboek vormt een duidelijke toelichting op de stof. De uitleg van de docent, in dit geval Emiel van Rossum, was zeer helder. Er was ruim voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. Iedereen krijgt volop aandacht en de interactie tussen docent en de groep was volop aanwezig. Het huiswerk volgt ook goed de lesstof, zodat aan het eind van de cursus voor de examentraining alle onderdelen qua moeilijkheidsgraad in de opgaven zijn verwerkt. Met deze cursus ben ik op dit gebied nu een volwaardige bouwplantoetser.
Ton van der Minnen
Interim Professional vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
In het najaar 2016 heb ik de opleiding controleur brandpreventie gevolgd. Kort samengevat zijn er 3 punten die mij zijn bijgebleven: 1) De kennis overdracht en het enthousiasme van de docent en de medewerkers van het opleidingsinstituut, wat aanstekelijk werkt op de deelnemers. 2) Omdat de cursisten verschillende achtergronden hebben is de input ook veelzijdig en levert dit een actieve conversatie op, waar iedereen wat van opsteekt. 3) De uitstekende locatie en de daarbij behorende verzorging. Al met al kan ik een ieder aanraden om bij Brandpreventie Academy een opleiding te gaan volgen.
Brian Siebel
medewerker beleidsuitvoering IV / Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Binnen de 12 cursusdagen Brandpreventiedeskundige zijn alle relevante zaken ter sprake gekomen die door Emiel enthousiast, maar vooral ook logisch, werd behandeld. En niet onbelangrijk: Bij het examen kwam ik geen onbehandelde stof tegen. Ondanks dat het wel veel stof is, is mijn ervaring dat wanneer je actief deelneemt aan de cursus er eigenlijk geen sprake kan zijn van examenstress. Er was binnen de cursus ruim voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen, met zijn allen te discussiëren of ervaringen te delen. En omdat de groep heel divers is levert dat vaak interessante discussies op.
Tjitske Krabbenborg
Adviseur Bouwfysica / Aveco de Bondt
Als groep Risk Engineers van Aegon hebben wij besloten om de opleiding Brandpreventiedeskundige I te volgen bij Brandpreventie Academy. Emiel heeft op geheel eigen en gedreven wijze, de soms wat droge stof, maar ook logische opzet van het bouwbesluit m.b.t. brandveiligheid aan ons overgebracht. Juist de leuke interactie tussen docent en onze risicopraktijk als verzekeraar m.b.t. thema brandveiligheid heeft gezorgd voor kennis verdieping op een zeer prettige wijze.
Rob Traas
Risk Engineer / Aegon
Ik, als beginner in dit vakgebied, heb gekozen voor deze opleiding om mijn kennis op brandveiligheid te verruimen. In deze opleiding is veel van brandveiligheid naar voren gekomen. De instructeur Emiel gaat niet alleen in op de theorie, maar gaat ook vaak in op de praktijk. Mijn kennis is zeer verruimd.
Bas Heijselaar
Medewerker objectinformatie / Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland


Referenties

Meer referenties


NIEUW: Opleiding Brandpreventiedeskundige Twee

meerinfoDe opleiding Brandpreventiedeskundige 2 is een 14-daagse opleiding en het logische vervolg op Brandpreventiedeskundige 1. Deze opleiding biedt de nodige verdieping om als adviseur of toetser beter beslagen ten ijs te komen. We gaan nog dieper in op de wet- en regelgeving. Daarnaast wordt er ook op andere zaken de verdieping gezocht. Zoals de verschillende brandveiligheidsinstallaties, gelijkwaardigheden, FSE, PGS, externe veiligheid en verschillende rekenmodellen.

NIEUW: Basiscursus Brandveiligheid

meerinfo

In de 2-daagse ‘Basiscursus Brandveiligheid’ komen de belangrijkste facetten van de brandveiligheid aan de orde. Je leert in korte tijd veel over brandveiligheid, wetgeving en de toepassing hiervan. We gaan uitgebreid aan de slag met het Bouwbesluit. Tussendoor mag je alle theorie die je hebt geleerd zelf toepassen door middel van een casus die klassikaal en interactief behandeld wordt. We gaan dus een bouwplan beoordelen op de brandveiligheidsaspecten.

 bool(false)